Informacje

22.07.2016

Odpowiedź na publikację prasową dotyczącą konfiskaty rozszerzonej

W związku z publikacją dziennika „Puls Biznesu” z 22 lipca 2016 r., zatytułowaną „Konfiskata firm to bubel”, autorstwa Jarosława Królaka, Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowanie oświadcza, że nie zgadza się z zawartymi w tym artykule tezami i...

więcej

22.07.2016

Komunikat prasowy

W nawiązaniu do medialnych doniesień dotyczących uwag Ministra Finansów Pawła Szałamachy do projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez...

więcej

20.07.2016

Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje, by chronić dobro dzieci

- Za niedopuszczalne uważam zdarzenia, gdy mimo ewidentnej potrzeby ochrony dobra małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem (zwłaszcza o charakterze seksualnym) ich imiona i nazwiska umieszcza się bezrefleksyjnie na wokandzie dostępnej dla wszystkich...

więcej

Aktualności

22.07.2016

Odpowiedź na publikację prasową dotyczącą konfiskaty rozszerzonej

W związku z publikacją dziennika „Puls Biznesu” z 22 lipca 2016 r., zatytułowaną „Konfiskata firm to bubel”, autorstwa Jarosława Królaka, Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowanie oświadcza, że nie...

22.07.2016

Komunikat prasowy

W nawiązaniu do medialnych doniesień dotyczących uwag Ministra Finansów Pawła Szałamachy do projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu...

20.07.2016

Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje, by chronić dobro dzieci

- Za niedopuszczalne uważam zdarzenia, gdy mimo ewidentnej potrzeby ochrony dobra małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem (zwłaszcza o charakterze seksualnym) ich imiona i nazwiska umieszcza się...

19.07.2016

Skierowanie zawiadomień do prokuratury dotyczących czynów przeciwko komornikom

W związku z uzyskanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacjami na temat bulwersujących zdarzeń w postaci fizycznej napaści, w toku podejmowanych czynności służbowych, na Komornika Sądowego...

18.07.2016

Walka z lichwą – propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości

- Z bezkarności cwaniaków, którzy udzielają lichwiarskich pożyczek, wynika ogromna ludzka krzywda. Bezwzględni przestępcy, wykorzystując łatwowierność i ciężką sytuację osób będących w potrzebie,...

15.07.2016

Zaostrzenie kar za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym. Propozycje...

- Chcemy ograniczyć nieodpowiedzialne i groźne zachowania nieokrzesanych kierowców, którzy regularnie, w sposób drastyczny, naruszają zasady bezpieczeństwa, powodując śmierć i zniszczenia na polskich...

14.07.2016

Komunikat prasowy

W związku z doniesieniami medialnymi informującymi o umieszczeniu na wokandzie rozpraw w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce danych osób pokrzywdzonych przestępstwem pedofilii Ministerstwo...

13.07.2016

Ostrzejsze kary za korupcję w wymiarze sprawiedliwości

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianami w Kodeksie karnym, które mają zapobiec korupcji wśród sędziów i prokuratorów, a w razie wykrytych przypadków przekupstwa – pozwolić na surowe...

Ogłoszenia

14.07.2016

Egzamin notarialny w 2016 r.

Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie notarialnym w 2016 r.

więcej

01.07.2016

Ogłoszenie w sprawie Konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia...

Ogłoszenie w sprawie Konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie

więcej

29.06.2016

Informacja o terminie egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2017 r.

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982...

więcej

20.06.2016

Szkolenia e-learningowe z NMF na platformie szkoleniowej ZSRK

W związku z projektem Nowoczesne metody zarzadzania sądami (wdrożenie) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego PL 16 Budowanie potencjału...

więcej
czytaj wszystkie

Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka