Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

„Ataki Sieciowe” – konferencja pod patronatem Ministra Sprawiedliwości

„Ataki Sieciowe” – konferencja pod patronatem Ministra Sprawiedliwości

2014-03-21

Stworzenie forum wymiany doświadczeń przede wszystkim dla prawników, informatyków, przedstawicieli sektora IT oraz agend rządowych – to główny cel organizatorów konferencji naukowej „Ataki Sieciowe”, która w dniach 24-25 marca 2014 r. odbędzie się na Wydziale Prawa i...

więcej
Dystrybucja „Informatora dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zakończona

Dystrybucja „Informatora dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zakończona

2014-03-19

Właśnie zakończyła się dystrybucja opracowanego i wydanego w 2013 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości Informatora dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

więcej
Szkolenie obronne dla Kadry Kierowniczej Ministerstwa Sprawiedliwości

Szkolenie obronne dla Kadry Kierowniczej Ministerstwa Sprawiedliwości

2014-03-19

W dniach 17 - 18 marca 2014 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyło się szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, członków Zespołu Autorskiego ćwiczenia „TEMIDA-2014”, oraz przedstawicieli...

więcej
Uregulowanie statusu biegłych sądowych – Rada Ministrów przyjęła projekt założeń projektu ustawy o biegłych sądowych

Uregulowanie statusu biegłych sądowych – Rada Ministrów przyjęła projekt założeń projektu ustawy o biegłych sądowych

2014-03-18

Dzisiaj (18 marca 2014 r.) Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt założeń projektu ustawy o biegłych sądowych.

więcej
Projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka oraz projekt  nowelizacji Kodeksu karnego zaostrzający kary wobec „pijanych kierowców” wysłane do uzgodnień

Projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka oraz projekt nowelizacji Kodeksu karnego zaostrzający kary wobec „pijanych kierowców” wysłane do uzgodnień

2014-03-17

Projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w dniu 13 marca 2014 r. został przesłany do uzgodnień, konsultacji i opinii.

więcej
Myria Vassiliadou -  Koordynator UE ds. Handlu Ludźmi z wizytą w Ministerstwie Sprawiedliwości

Myria Vassiliadou - Koordynator UE ds. Handlu Ludźmi z wizytą w Ministerstwie Sprawiedliwości

2014-03-14

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki spotkał się dzisiaj z Koordynator Unii Europejskiej ds. Handlu Ludźmi Panią Myrią Vassiliadou.

więcej
Minister Sprawiedliwości na uroczystości z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do NATO

Minister Sprawiedliwości na uroczystości z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do NATO

2014-03-13

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem Prezydenta Bronisława Komorowskiego odbyła się w środę wieczorem (12 marca 2014 r.) uroczystość z okazji 15. rocznicy członkostwa Polski w NATO.

więcej
III transza deregulacji przyjęta przez Radę Ministrów

III transza deregulacji przyjęta przez Radę Ministrów

2014-03-11

Dzisiaj (11 marca 2014 r.) Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. III transza deregulacji). Stanowi on kolejny etap realizacji celu...

więcej
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform” z udziałem Sekretarza Stanu

Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform” z udziałem Sekretarza Stanu

2014-03-10

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń wziął dzisiaj udział w konferencji, w ramach Forum Debaty Publicznej pt. „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform”.

więcej
Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie.

Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie.

2014-03-10

Pod koniec 2013 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało Kartę informacyjną dla osoby stosującej przemoc w rodzinie.

więcej
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji 2014

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji 2014

2014-03-06

Dzisiaj (6 marca 2014 r.) w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości odbył się uroczysty finał Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji 2014.

więcej
Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2014-03-05

W dniach 24 lutego - 1 marca 2014 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizowało Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

więcej
Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Bruksela, 3-4 marca 2014 r.)

Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Bruksela, 3-4 marca 2014 r.)

2014-03-04

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski wziął udział w posiedzeniu Rady Ministrów UE do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, która odbyła się w dniach 3-4 marca 2014 r. w Brukseli.

więcej
Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny na konferencji „Razem bezpieczniej”

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny na konferencji „Razem bezpieczniej”

2014-03-04

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny – Anna Andrzejewska 4 marca 2014 r. wzięła udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podsumowującej realizację programu „Razem bezpieczniej”. Podczas spotkania wymieniano...

więcej
Ruszyła kampania informacyjna "Rasizm. Walczę nie milczę"

Ruszyła kampania informacyjna "Rasizm. Walczę nie milczę"

2014-03-04

Rozpoczyna się kampania informacyjna Racism. Say it to fight it (Rasizm. Walczę, nie milczę). Kampania ma na celu pomoc cudzoziemcom pokrzywdzonym przestępstwami z nienawiści skutecznie dochodzić swoich praw. Jej organizatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

więcej
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu – warsztaty w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu – warsztaty w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2014-02-28

Już wkrótce rozpoczną się organizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka warsztaty z zakresu edukacji prawnej.

więcej
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – uroczystość z udziałem Ministra Sprawiedliwości

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – uroczystość z udziałem Ministra Sprawiedliwości

2014-02-28

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń i Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn złożyli wieńce pod tablicą znajdującą się na gmachu resortu...

więcej
„Programy aplikacji – ocena i propozycje zmian” – konferencja z udziałem przedstawicieli resortu sprawiedliwości

„Programy aplikacji – ocena i propozycje zmian” – konferencja z udziałem przedstawicieli resortu sprawiedliwości

2014-02-27

Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Waldemar Szmidt bierze udział w odbywającej się w Krakowie, dwudniowej (27-28 lutego 2014 r.) konferencji „Programy aplikacji – ocena i propozycje zmian”.

więcej
Minister Sprawiedliwości na uroczystości otwarcia wyremontowanego budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

Minister Sprawiedliwości na uroczystości otwarcia wyremontowanego budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

2014-02-27

10 sal rozpraw, 62 pomieszczenia biurowo-administracyjne, sala konferencyjna, w sumie ponad 4.000 m² wyremontowanej powierzchni – tak wygląda siedziba Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 76.

więcej
Działania ONZ na rzecz ochrony dziecka przed przemocą

Działania ONZ na rzecz ochrony dziecka przed przemocą

2014-02-26

W dniach 18-21 lutego 2014r. w Bangkoku odbyło się spotkanie Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. zapobiegania przemocy wobec dzieci.

więcej
Zalecenia Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Zalecenia Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

2014-02-26

W dniu 20 lutego 2014 r. Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) przyjął uwagi końcowe (ang. concluding observations) w stosunku do Polski. Jest to następstwem rozpatrzenia przez Komitet XX i XXI Sprawozdania Polski z realizacji postanowień Konwencji w...

więcej
Nominacje sędziowskie z udziałem Podsekretarza Stanu

Nominacje sędziowskie z udziałem Podsekretarza Stanu

2014-02-25

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył dzisiaj (25 lutego 2014 r.) w Belwederze akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowi sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

więcej
„Prawa ofiar przestępstw” – konferencja z udziałem wiceministra sprawiedliwości.

„Prawa ofiar przestępstw” – konferencja z udziałem wiceministra sprawiedliwości.

2014-02-24

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj udział w konferencji „Prawa ofiar przestępstw”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego.

więcej
Rusza Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 24 lutego - 1 marca 2014 r.

Rusza Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 24 lutego - 1 marca 2014 r.

2014-02-21

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem – mówił w trakcie konferencji inaugurującej „Tydzień” Minister...

więcej
Posiedzenie Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD)

Posiedzenie Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD)

2014-02-20

W dniach 10-11 lutego 2014 r. w Genewie odbyło się posiedzenie Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) poświęcone rozpatrzeniu XX i XXI Sprawozdania Polski z realizacji postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

więcej
1  ...  7 8 9 10 11 12 13 14 15  ...  73