Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

„WIZERUNEK NA START!” - cykl integracyjno-rekreacyjnych imprez sportowych

„WIZERUNEK NA START!” - cykl integracyjno-rekreacyjnych imprez sportowych

2014-02-19

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do udziału (w charakterze publiczności) w dwóch imprezach „WIZERUNEK NA START!” organizowanych w ramach cyklu integracyjno-rekreacyjnych imprez sportowych z udziałem wychowanków placówek dla nieletnich i uczniów szkół lokalnych w ramach...

więcej
Minister Marek Biernacki na uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich

Minister Marek Biernacki na uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich

2014-02-19

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył dzisiaj (19 lutego 2014 r.) w Belwederze akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowi sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

więcej
„Pokrzywdzeni przestępstwem mają swoje prawa”

„Pokrzywdzeni przestępstwem mają swoje prawa”

2014-02-14

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj (14-02-2014 r.) udział w konferencji „Pokrzywdzeni przestępstwem mają swoje prawa”, która odbyła się w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.

więcej
Minister Sprawiedliwości na okręgowych obchodach Święta Służby Więziennej

Minister Sprawiedliwości na okręgowych obchodach Święta Służby Więziennej

2014-02-13

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki na zaproszenie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz Dyrektorów Zakładów Karnych Nr 1 i 2 w Grudziądzu wziął dzisiaj (13-02-2014 r.) udział w uroczystościach okręgowych obchodów Święta Służby Więziennej.

więcej
Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego w sprawie wypowiedzi Pana Władysława Frasyniuka

Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego w sprawie wypowiedzi Pana Władysława Frasyniuka

2014-02-13

W związku z wypowiedzią Pana Władysława Frasyniuka, która miała miejsce w programie „Kropka nad i” w dniu 12 lutego 2014 roku, w której stwierdził, że Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki brał udział w podrzuceniu materiałów do celi Pana Mariusza T., Minister...

więcej
Nominacje Sędziowskie

Nominacje Sędziowskie

2014-02-12

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył dzisiaj (12 lutego 2014 r.) w Belwederze akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowi sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie. W uroczystości udział wziął Minister Sprawiedliwości...

więcej
Coraz mniej polskich spraw w Strasburgu

Coraz mniej polskich spraw w Strasburgu

2014-02-12

Na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są już dostępne najnowsze statystki z działalności w roku 2013. Dane te wskazują na znaczący spadek liczby wyroków wydanych przez Trybunał w sprawach przeciwko Polsce. Nasz kraj po raz pierwszy znalazł się...

więcej
Wiceminister Sprawiedliwości ze studyjną wizytą w Mołdawii

Wiceminister Sprawiedliwości ze studyjną wizytą w Mołdawii

2014-02-12

Podsekretarz Stanu Stanisław Chmielewski na zaproszenie Wiceministra Sprawiedliwości Republiki Mołdawii Pana Vladimira Grosu w daniach 10 – 12 lutego 2014 r. złożył studyjną wizytę w tym kraju.

więcej
Większa pomoc państwa dla przedsiębiorców – rząd przyjął projekt założeń nowego Prawa restrukturyzacyjnego

Większa pomoc państwa dla przedsiębiorców – rząd przyjął projekt założeń nowego Prawa restrukturyzacyjnego

2014-02-11

Dzisiaj (11 lutego 2014 r.) Rada Ministrów przyjęła Projekt założeń projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

więcej
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na spotkaniu  z Jean-Claudem Mignonem

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na spotkaniu z Jean-Claudem Mignonem

2014-02-11

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn spotkał się dzisiaj z Panem Jean-Claudem Mignonem, byłym Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, obecnym kandydatem na nowego Sekretarza Generalnego Rady Europy

więcej
Minister Sprawiedliwości na obchodach Święta Służby Więziennej

Minister Sprawiedliwości na obchodach Święta Służby Więziennej

2014-02-07

- Zadaniem nowoczesnego, demokratycznego państwa jest z jednej strony zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa w duchu poszanowania porządku prawnego i ochrona przed sprawcami przestępstw, z drugiej zaś strony egzekwowanie odpowiedzialności karnej i wykonywanie kar i środków...

więcej
Szczególne warunki przesłuchań świadków

Szczególne warunki przesłuchań świadków

2014-02-07

W dniu 27 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania...

więcej
Informacja

Informacja

2014-02-06

Informujemy, że w dniu 6 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny zdecydował o udzieleniu zabezpieczenia wobec Mariusza T. na czas trwania postępowania w związku z wnioskiem o uznanie go za osobę stwarzającą zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej...

więcej
Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020

Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020

2014-02-05

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Prokurator Generalny Andrzej Seremet podpisali dzisiaj (5 lutego 2014 r.) list intencyjny w sprawie wspólnego działania na rzecz modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce.

więcej
Spotkanie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z Prokuratorem Generalnym USA Eric’em H. Holderem Jr.

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z Prokuratorem Generalnym USA Eric’em H. Holderem Jr.

2014-02-05

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn spotkali się dzisiaj z Prokuratorem Generalnym USA Erice’em H. Holderem Jr. Spotkanie odbyło się w siedzibie resortu sprawiedliwości.

więcej
Zaproszenie na konferencję prasową z udziałem Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego

Zaproszenie na konferencję prasową z udziałem Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego

2014-02-05

Dzisiaj (środa, 5 lutego 2014 r.) o godz. 11.00 w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, s. 501), odbędzie się konferencja prasowa, w której udział wezmą: Minister Sprawiedliwości – Marek Biernacki oraz Prokurator Generalny – Andrzej Seremet.

więcej
Nominacje sędziowskie

Nominacje sędziowskie

2014-02-04

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył dzisiaj (4 lutego 2014 r.) w Belwederze akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

więcej
Zalecenia Komitetu Przeciwko Torturom dla Polski

Zalecenia Komitetu Przeciwko Torturom dla Polski

2014-01-30

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce „Prawa Człowieka - ONZ i Prawa Człowieka - Sprawozdawczość przed organami traktatowymi - Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo...

więcej
Konferencja naukowa: „Mediacje a dobro dziecka” – z udziałem Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny

Konferencja naukowa: „Mediacje a dobro dziecka” – z udziałem Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny

2014-01-27

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny Anna Andrzejewska wzięła udział w odbywającej się dzisiaj, w Opolu ogólnopolskiej konferencji naukowej „Mediacje a dobro dziecka”.

więcej
Inauguracja szkolenia aplikantów V rocznika aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Inauguracja szkolenia aplikantów V rocznika aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

2014-01-27

Dzisiaj (27 stycznia 2014 r.) rozpoczyna kształcenie kolejny, piąty już rocznik aplikantów aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

więcej
Większa ochrona ofiar - od dzisiaj przestępstwo zgwałcenia ścigane z urzędu

Większa ochrona ofiar - od dzisiaj przestępstwo zgwałcenia ścigane z urzędu

2014-01-27

Dzisiaj (tj. 27 stycznia 2014 r.) wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, która zmienia tryb ścigania przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

więcej
Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

2014-01-24

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski wziął udział w posiedzeniu Rady Ministrów UE do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, która odbyła się w dniach 23-24 stycznia 2014 r. w Atenach.

więcej
Dzień Dawcy Szpiku w Ministerstwie Sprawiedliwości

Dzień Dawcy Szpiku w Ministerstwie Sprawiedliwości

2014-01-22

50 pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości zarejestrowało się dzisiaj w ramach Dnia Dawcy Szpiku w Bazie Dawców Komórek Macierzystych Fundacji DKMS Polska. W organizacji Dnia Dawcy Szpiku pracownicy resortu sprawiedliwości wzięli udział po raz pierwszy.

więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw skierowany do konsultacji społecznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw skierowany do konsultacji społecznych

2014-01-22

Do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

więcej
Ustawa dotycząca izolacji sprawców najgroźniejszych przestępstw wchodzi w życie

Ustawa dotycząca izolacji sprawców najgroźniejszych przestępstw wchodzi w życie

2014-01-22

Dzisiaj (22 stycznia 2014 r.) wchodzi w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

więcej
1  ...  8 9 10 11 12 13 14 15 16  ...  73