Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet przyjął uwagi końcowe

Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet przyjął uwagi końcowe

2014-11-12

W dniu 7 listopada 2014 r. Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) przyjął zalecenia dotyczące stanu wdrażania przez Polskę Konwencji ONZ ws. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet. Jest to następstwem rozpatrzenia przez Komitet VII i VIII...

więcej
Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

2014-11-07

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk spotkał się 6 listopada 2014 r. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Ireną Lipowicz.

więcej
E-protokół w sprawach o wykroczenia

E-protokół w sprawach o wykroczenia

2014-11-07

Już w najbliższą niedzielę (9 listopada 2014 r.) wchodzą w życie zmiany w procedurze wykroczeniowej. Celem nowelizacji jest wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia protokołu elektronicznego, czyli rejestracji przebiegu rozprawy w formie utrwalania dźwięku albo...

więcej
Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości

2014-11-06

- Jesteśmy w przededniu Narodowego Święta Niepodległości. 11 listopada Rzeczpospolita Polska świętować będzie 96. rocznicę odzyskania niepodległości. Święto to sprzyja zadumie nad ceną, którą przyszło nam wielokrotnie płacić za suwerenność – mówił podczas dzisiejszych...

więcej
Uroczystość powitania nowego Podsekretarza Stanu

Uroczystość powitania nowego Podsekretarza Stanu

2014-11-05

Dzisiaj (5 listopada 2014 r.) w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się uroczystość powitania nowego Podsekretarza Stanu Pani dr hab. Moniki Zbrojewskiej.

więcej
Komunikat personalny

Komunikat personalny

2014-11-05

Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz z dniem 4 listopada 2014 r., na wniosek Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka odwołała z funkcji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Prof. UW dr hab. Michała Królikowskiego.

więcej
Konferencja „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie małopolskim”

Konferencja „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie małopolskim”

2014-11-05

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny Anna Andrzejewska, wzięła dzisiaj udział w konferencji naukowej „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie małopolskim”, która odbyła się w Krakowie.

więcej
Podsekretarz Stanu na dorocznej konferencji  Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Podsekretarz Stanu na dorocznej konferencji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

2014-11-05

Wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk uczestniczył w kolejnej dorocznej konferencji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości „Prawo w działaniu. Stosowanie europejskiego prawa cywilnego: wyzwanie dla sądów polskich”. Spotkanie odbyło się w dniu 29 października 2014 r w...

więcej
VI Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2014 z udziałem wiceministra sprawiedliwości

VI Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2014 z udziałem wiceministra sprawiedliwości

2014-11-04

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj udział w VI Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2014, który odbył się w Warszawie.

więcej
Konferencja naukowa „Zadania i rola sądowego kuratora rodzinnego – teraźniejszość i przyszłość”

Konferencja naukowa „Zadania i rola sądowego kuratora rodzinnego – teraźniejszość i przyszłość”

2014-11-04

Dzisiaj (4 listopada 2014 r.) w Krakowie, w siedzibie Sądu Apelacyjnego odbyła się konferencja naukowa „Zadania i rola sądowego kuratora rodzinnego – teraźniejszość i przyszłość”. Uczestniczyła w niej Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny...

więcej
Akcja edukacyjna "Prawa Konsumenta"

Akcja edukacyjna "Prawa Konsumenta"

2014-11-03

Prawakonsumenta.uokik.gov.pl – to adres specjalnej strony internetowej opracowanej przez UOKiK. Przybliża przepisy ustawy o prawach konsumenta. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz wątpliwości dotyczące zakupów przez Internet, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w tradycyjnym...

więcej
Spotkanie Premier Ewy Kopacz z Kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości

Spotkanie Premier Ewy Kopacz z Kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości

2014-10-31

Premier Ewa Kopacz wzięła dzisiaj udział w posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach trwającego przeglądu resortów. Spotkała się z Ministrem Sprawiedliwości Cezarym Grabarczykiem oraz z wiceministrami – Sekretarzem Stanu Jerzym Kozdroniem oraz...

więcej
VII otwarty konkurs na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

VII otwarty konkurs na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

2014-10-31

Dzisiaj (31 października 2014 r.) został ogłoszony VII otwarty konkurs na dotacje celowe ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym...

więcej
Pełnomocnik ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny na Seminarium „Analiza doświadczeń sądów rodzinnych i kuratorów sądowych i ich rola w procesie adopcji”

Pełnomocnik ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny na Seminarium „Analiza doświadczeń sądów rodzinnych i kuratorów sądowych i ich rola w procesie adopcji”

2014-10-30

Anna Andrzejewska Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny 30 października 2014 r. na zaproszenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wzięła udział w seminarium „Analiza doświadczeń sądów rodzinnych i kuratorów sądowych i ich rola w...

więcej
Zaproszenie do udziału w I edycji konkursu „Prawa Dziecka Oczami Dzieci”

Zaproszenie do udziału w I edycji konkursu „Prawa Dziecka Oczami Dzieci”

2014-10-30

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia zaprasza dzieci i młodzież, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie "Prawa Dziecka Oczami Dzieci", realizowanym w ramach akcji "Sędziowie Rodzinni Dzieciom" objętej honorowym patronatem Małżonki Prezydenta...

więcej
Delegacja Rady ds. Administracji Sądów Republiki Estońskiej z wizytą w Polsce

Delegacja Rady ds. Administracji Sądów Republiki Estońskiej z wizytą w Polsce

2014-10-29

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk spotkał się dzisiaj (29 października 2014 r.) z delegacją Rady ds. Administracji Sądów Republiki Estońskiej, która przebywa w Polsce na zaproszenie Krajowej Rady Sądownictwa.

więcej
Konferencja „Inny a wymiar sprawiedliwości”

Konferencja „Inny a wymiar sprawiedliwości”

2014-10-28

Dzisiaj (28 października 2014 r.) w Warszawie odbyła się konferencja „Inny a wymiar sprawiedliwości”, stanowiąca inaugurację realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka projektu pt. „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”.

więcej
Podsumowanie Międzynarodowego Dnia Mediacji (16 października 2014 r.) - Tygodnia Madiacji (13-18 października 2014 r.)

Podsumowanie Międzynarodowego Dnia Mediacji (16 października 2014 r.) - Tygodnia Madiacji (13-18 października 2014 r.)

2014-10-27

W tegorocznych obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji (16 października 2014 r.) oraz Tygodnia Mediacji (13-18 października 2014 r.) wzięło udział ok. 5000 osób.

więcej
Sekretarz Stanu na IX Kongresie Obywatelskim „Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?”

Sekretarz Stanu na IX Kongresie Obywatelskim „Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?”

2014-10-27

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń wziął udział w sesji poświęconej modernizacji wymiaru sprawiedliwości podczas IX Kongresu Obywatelskiego. Kongres odbył się 25 października 2014 r. w Warszawie.

więcej
Wiceminister sprawiedliwości na konferencji poświęconej prawom człowieka i standardom ich ochrony w systemie Rady Europy

Wiceminister sprawiedliwości na konferencji poświęconej prawom człowieka i standardom ich ochrony w systemie Rady Europy

2014-10-24

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn uczestniczył w VIII Seminarium Warszawskim pn. „Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – aktualny stan i wyzwania”, które odbyło się...

więcej
Wręczenie medali z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wręczenie medali z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2014-10-24

W dniu dzisiejszym w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości wręczono Nagrody Ministra Sprawiedliwości, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Medale za Długoletnią Służbę pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz...

więcej
Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich

2014-10-24

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył dzisiaj (24 października 2014 r.) w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

więcej
Podsekretarz Stanu na II Ogólnopolskim Kongresie Pracowników Sądów Powszechnych i Prokuratury

Podsekretarz Stanu na II Ogólnopolskim Kongresie Pracowników Sądów Powszechnych i Prokuratury

2014-10-24

W dniach 23 – 24 października 2014 r. w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Kongres Pracowników Sądów Powszechnych i Prokuratury, w którym wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk.

więcej
Konferencja otwierająca Projekt „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”

Konferencja otwierająca Projekt „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”

2014-10-23

- Trudno przekonać społeczeństwo, a także uczestników postępowań sądowych do mediacji. Dlatego w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęliśmy działania mające na celu poszerzanie wiedzy na ten temat - powiedział Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn podczas konferencji...

więcej
Podpisanie Memorandum dotyczącego zagranicznej jurysdykcji karnej

Podpisanie Memorandum dotyczącego zagranicznej jurysdykcji karnej

2014-10-23

Dzisiaj (23 października 2014 r.) zostało podpisane Memorandum o Porozumieniu między Dowództwem Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie a Ministerstwem Sprawiedliwości RP dotyczące zagranicznej jurysdykcji karnej.

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  73