Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Minister Sprawiedliwości o najbliższych planach resortu

Minister Sprawiedliwości o najbliższych planach resortu

2014-08-28

Podczas posiedzenia Sejmu RP w dniu 27 sierpnia 2014 r. Minister Marek Biernacki przedstawił niektóre z realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości działań:

więcej
Oświadczenie

Oświadczenie

2014-08-28

W związku z licznymi wypowiedziami medialnymi, sugerującymi związek projektowanej ustawy o oświadczeniach majątkowych ze sprawą karną prowadzoną przeciwko panu Sławomirowi Nowakowi, Ministerstwo Sprawiedliwości stanowczo oświadcza, że związek taki nie istnieje.

więcej
Pierwsze czytanie projektu ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Pierwsze czytanie projektu ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

2014-08-27

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki przedstawił dzisiaj Sejmowi RP pod obrady projekt ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości.

więcej
Informacja

Informacja

2014-08-27

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi projektowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ustawy o oświadczeniach majątkowych, informujemy, że projekt ustawy, podobnie jak obecne przepisy nie zawierają w znamionach czynu...

więcej
Współpraca Służby Więziennej z pomorskimi szpitalami

Współpraca Służby Więziennej z pomorskimi szpitalami

2014-08-25

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki wziął dzisiaj udział w spotkaniu, podczas którego zostało podpisane Porozumienie o współpracy Służby Więziennej z pomorskimi szpitalami.

więcej
Wiceminister sprawiedliwości na obchodach Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

Wiceminister sprawiedliwości na obchodach Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

2014-08-22

W dniu 23 sierpnia 2014 r., po raz kolejny, obchodzić będziemy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.

więcej
Nowa postać odpisów zwykłych oraz wyciągu z księgi wieczystej

Nowa postać odpisów zwykłych oraz wyciągu z księgi wieczystej

2014-08-20

Od dnia 6 sierpnia 2014 r. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje odpisy zwykłe księgi wieczystej oraz wyciągi z księgi wieczystej w zmienionej postaci.

więcej
Egzaminy na aplikacje prawnicze 27 września 2014 r.

Egzaminy na aplikacje prawnicze 27 września 2014 r.

2014-08-19

W dniu 27 września 2014 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz dziewiąty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz siódmy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

więcej
Szybsze rozpoczynanie działalności gospodarczej – ustawa podpisana przez Prezydenta

Szybsze rozpoczynanie działalności gospodarczej – ustawa podpisana przez Prezydenta

2014-08-13

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dokonuje zmian istniejącego stanu prawnego w zakresie regulacji dotyczących administracyjnych...

więcej
Zmiana zasady odpowiedzialności za długi spadkowe – projekt przyjęty przez Radę Ministrów

Zmiana zasady odpowiedzialności za długi spadkowe – projekt przyjęty przez Radę Ministrów

2014-08-12

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (12 sierpnia 2014 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

więcej
Łatwiejszy dostęp do kolejnych zawodów m.in. architekta, inżyniera budownictwa, urbanisty, doradcy podatkowego i księgowego

Łatwiejszy dostęp do kolejnych zawodów m.in. architekta, inżyniera budownictwa, urbanisty, doradcy podatkowego i księgowego

2014-08-08

10 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie większość przepisów Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych stanowiącej II transzę deregulacji zawodów. 10 grudnia 2014 r. wejdą natomiast w życie zmiany dotyczące zawodów...

więcej
Otwarte spotkanie dotyczące mediacji

Otwarte spotkanie dotyczące mediacji

2014-08-07

Wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn oraz wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj w dniu dzisiejszym wzięli udział w otwartym spotkaniu koordynatorów ds. mediacji, mediatorów oraz przedstawicieli środowisk zainteresowanych rozwojem polubownych metod rozwiązywania...

więcej
Posiedzenie Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem

Posiedzenie Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem

2014-08-07

W dniu 6 sierpnia 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna kolejne posiedzenie Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.

więcej
Minister Sprawiedliwości z wizytą w Zakładzie Karnym w Czarnem

Minister Sprawiedliwości z wizytą w Zakładzie Karnym w Czarnem

2014-08-07

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki w dniu dzisiejszym (7 sierpnia 2014 r.) odbył wizytę w Zakładzie Karnym w Czarnem.

więcej
Odpowiedź na publikację prasową

Odpowiedź na publikację prasową

2014-08-06

W nawiązaniu do opublikowanego dzisiaj (6 sierpnia 2014 r.) na łamach Gazety Wyborczej artykułu „Aktami w niezawisłość” autorstwa redaktor Ewy Siedleckiej, uprzejmie informujemy:

więcej
Rada Ministrów przyjęła projekt usprawniający funkcjonowanie sądownictwa

Rada Ministrów przyjęła projekt usprawniający funkcjonowanie sądownictwa

2014-08-05

Zmiana zasad delegowania sędziów, uporządkowanie kwestii związanych z nadzorem administracyjnym Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi oraz relacji pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a prezesami i dyrektorami sądów, ograniczenie czasu delegacji do resortu...

więcej
Obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego

Obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego

2014-08-01

Członkowie Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości wzięli udział w uroczystych, kilkudniowych obchodach, związanych z 70. rocznicą Powstania Warszawskiego.

więcej
Minister Sprawiedliwości z wizytą w Ostrołęce

Minister Sprawiedliwości z wizytą w Ostrołęce

2014-07-31

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki w dniu 30 lipca 2014 r. odbył wizytę w Ostrołęce. Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie ostrołęckiego Sądu Okręgowego Minister zapowiedział budowę nowego budynku sądu.

więcej
Nominacje sędziowskie

Nominacje sędziowskie

2014-07-31

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył dzisiaj (31 lipca 2014 r.) w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowi sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

więcej
Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, poprawa bezpieczeństwa obrotu oraz usprawnienie działania sądów rejestrowych - projekt wysłany do konsultacji

Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, poprawa bezpieczeństwa obrotu oraz usprawnienie działania sądów rejestrowych - projekt wysłany do konsultacji

2014-07-31

Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw w dniu 30 lipca 2014 r. został wysłany do konsultacji społecznych.

więcej
Kompleksowa regulacja dotycząca organizacji prokuratury – projekt rozporządzenia wysłany do konsultacji

Kompleksowa regulacja dotycząca organizacji prokuratury – projekt rozporządzenia wysłany do konsultacji

2014-07-31

W dniu 30 lipca 2014 r. do konsultacji publicznych i opiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

więcej
Mediacje i arbitraż dla przedsiębiorców

Mediacje i arbitraż dla przedsiębiorców

2014-07-28

Zespół do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, działający w Ministerstwie Gospodarki przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, przygotował rekomendacje dotyczące mediacji i polubownego rozwiązywania...

więcej
Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Ambasadorem RFN w Polsce

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Ambasadorem RFN w Polsce

2014-07-23

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki spotkał się dzisiaj (23 lipca 2014 r.) z Ambasadorem RFN w Polsce Panem Rolfem Nikelem. Spotkanie odbyło się w siedzibie resortu sprawiedliwości.

więcej
Prezentacja systemu nagrywania rozpraw sądowych w Sejmie RP

Prezentacja systemu nagrywania rozpraw sądowych w Sejmie RP

2014-07-23

Dnia 22 lipca br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się połączone posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK) oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC).

więcej
Dalsza informatyzacja procesu cywilnego, przyspieszenie postępowań sądowych, uproszczenie niektórych czynności procesowych – Rada Ministrów przyjęła projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości

Dalsza informatyzacja procesu cywilnego, przyspieszenie postępowań sądowych, uproszczenie niektórych czynności procesowych – Rada Ministrów przyjęła projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości

2014-07-22

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (22 lipca 2014 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

więcej
1  ...  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  73