Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Prace zespołu opracowującego koncepcję nowego modelu adwokatury

2008-12-16

Powołany przez Ministra Sprawiedliwości Zespół do opracowania koncepcji ustroju nowej adwokatury odbył wczoraj (15 grudnia 2008 r.) ostatnie wspólne posiedzenie. Na wspomnianym spotkaniu członków Zespołu, ustalono, że do 31 stycznia 2009 r., powstanie projekt...

więcej

Konferencja ws. Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (Warszawa, 15-16 grudnia 2008 r.)

2008-12-16

- Wykorzystanie seksualne dzieci jest jedną z najbardziej odrażających form przemocy wobec dzieci. Statystyki stwierdzonych przestępstw wskazują, że w Polsce rejestrowanych jest corocznie około 3000 przypadków różnych czynów popełnionych przeciwko wolności seksualnej i...

więcej

Zastępca Prokuratora Generalnego Rosji z wizytą w Polsce

2008-12-12

Przedstawiciele Prokuratury Krajowej, na czele z Prokuratorem Krajowym – Markiem Staszakiem wzięli dzisiaj udział w rozmowach z przedstawicielami Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej. Rosyjskiej delegacji przewodniczył Aleksander Władymirowicz Gucan – Zastępca...

więcej

KONFERENCJA REGIONALNA W SPRAWIEKONWENCJI RADY EUROPY O OCHRONIE DZIECI PRZED SEKSUALNYM WYKORZYSTYWANIEM I NIEGODZIWYM TRAKTOWANIEM W CELACH SEKSUALNYCH

2008-12-10

Uprzejmie informujemy, że Rada Europy we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości RP organizuje konferencję poświęconą Konwencji o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Spotkanie odbędzie się w dniach 15-16...

więcej

Minister Łukasz Rędziniak z wizytą w Serbii

2008-12-09

4 grudnia 2008 r.. delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości na czele z Podsekretarzem Stanu - Łukaszem Rędziniakiem odbyła roboczą wizytę w Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Serbii. Celem spotkania było omówienie bieżących problemów w zakresie współpracy w sprawach...

więcej
Konsultacje polsko – niemieckie

Konsultacje polsko – niemieckie

2008-12-09

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości RP, na czele z Podsekretarzem Stanu – Łukaszem Rędziniakiem, wzięli udział w rozmowach, jakie odbyły się 9 grudnia w ramach polsko – niemieckich konsultacji międzyrządowych. Delegacji niemieckiej przewodniczył Alfred Hartenbach,...

więcej

Uruchomienie elektronicznej wymiany informacji o skazaniach pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a francuskim rejestrem karnym w Nantes ( Casier Jidiciaire National )

2008-11-26

W dniu 3 listopada br. została uruchomiona w ramach Projektu Pilotażowego Elektronicznej Wymiany Informacji z Rejestrów Karnych (Network of Judicial Registers) elektroniczna wymiana informacji o skazaniach pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a rejestrem karnym francuskim...

więcej

Konferencja „Wokanda Prawnik Pl”

2008-11-26

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ćwiąkalski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Jacek Czaja wzięli dzisiaj udział w konferencji organizowanej w ramach cyklu „Wokanda Prawnik Pl”. Konferencja poświęcona była zagadnieniu...

więcej

Powiązanie wynagrodzeń sędziowskich i prokuratorskich z przeciętnym wynagrodzeniem już od 2009 roku!

2008-11-25

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nowelizację ustawy o prokuraturze. Obecnie przyjęte rozwiązanie nie tylko realizuje wcześniej zapowiadaną podwyżkę dla sędziów i prokuratorów, ale co najważniejsze, wprowadza...

więcej

Komunikat

2008-11-21

5 listopada 2008 r. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski powołał Generała Pawła Nasiłowskiego do pełnienia funkcji Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego , koordynacji działań Służby Więziennej i probacji w...

więcej

INFORMACJA PRASOWA

2008-11-18

Zdefiniowanie priorytetów współpracy międzynarodowej pomiędzy systemami sądowniczymi, określenie roli współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości oraz w budowaniu wzajemnego zaufania pomiędzy systemami sądowniczymi, propagowania rządów...

więcej

Minister Łukasz Rędziniak na forum pt. „Prawo Ojca”

2008-11-18

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukasz Rędziniak wziął udział (18 listopada 2008 r.) w forum pt. „Prawo Ojca”, zorganizowanym przez redakcję tygodnika „Męska Rzecz”. Oprócz przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości w spotkaniu udział wzięli...

więcej

Delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości z wizytą w Estonii

2008-11-12

W dniach 29 – 30 października br. z wizytą w Estonii przebywała delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości. W spotkaniach wziął udział Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ćwiąkalski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP Pan Łukasz Rędziniak. Podczas ...

więcej

Ważne zmiany w prawie karnym

2008-11-06

W dniu 5 listopada 2008 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa , w której udział wzięli: Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ćwiąkalski , Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Zbigniew Wrona oraz...

więcej

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ

2008-11-05

Dzisiaj (środa, 5 listopada 2008 r.) o godz. 12 w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, s. 501) odbędzie się konferencja prasowa , w której udział wezmą: Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ćwiąkalski , Podsekretarz Stanu w...

więcej

Współpraca polskiego wymiaru sprawiedliwości z Ambasadą Brytyjską i Visa, w walce przeciw oszustwom

2008-11-04

W ramach współpracy Ambasady Brytyjskiej i Visa Europe z polskim wymiarem sprawiedliwości, w dniach 6-8 listopada 2008 r. odbędzie się kolejne szkolenie poświęcone zwalczaniu przestępstw internetowych na szkodę małoletnich. Weźmie w nim udział 30 prokuratorów i...

więcej

Zaproszenie na konferencję prasową

2008-11-03

Dzisiaj (poniedziałek, 3 listopada 2008 r.) o godz. 11.30 w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, s. 501) odbędzie się konferencja prasowa, w której udział wezmą m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukasz Rędziniak, Jarosław...

więcej

Komunikat prasowy

2008-11-03

Uprzejmie informujemy, że od 3 listopada 2008 r. rzecznikiem prasowym Prokuratora Generalnego jest Pani Katarzyna Szeska

więcej

Rozstrzygnięcie przetargu na System Dozoru Elektronicznego

2008-10-29

W Ministerstwie Sprawiedliwości dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego. Najlepszą ocenę uzyskała oferta Konsorcjum: Comp Safe...

więcej

Polski system probacji – stan i kierunek rozwoju w kontekście standardów europejskich

2008-10-24

W dniach 27-28 listopada 2008 r. w Popowie odbędzie się konferencja "Polski system probacji – stan i kierunek rozwoju w kontekście standardów europejskich", organizowana przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej – Komisję Praw Człowieka i Praworządności we współpracy z...

więcej

V Ogólnopolska Konferencja "Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw" – 27-28 października 2008

2008-10-23

Prewencja przemocy wobec dzieci jako element polityki, przyjazne przesłuchiwanie dzieci, pomoc online i pomoc telefoniczna dzieciom w kryzysie – to tylko niektóre tematy, jakie zostaną poruszone na V Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc dzieciom – ofiarom...

więcej

Wizyta podsekretarza stanu Łukasza Rędzinika w Rumunii

2008-10-21

W dniach 15 – 16 października br. z wizytą w Bukareszcie przebywała delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości. W trakcie wizyty Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP Pan Łukasz Rędziniak oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rumunii Pan...

więcej

Dzień Edukacji Narodowej

2008-10-15

10 października 2008 roku w gmachu Ministerstwa odbyła się uroczystość z Okazji Dnia Edukacji Narodowej, zadedykowana zasłużonym pedagogom i psychologom zatrudnionym w prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich,...

więcej

Sprostowanie

2008-10-09

W związku z artykułem pt. „Jak TW Nowak został w Łodzi komornikiem” , opublikowanym w „Dzienniku” 2 października 2008 r., autorstwa redaktora Leszka Kraskowskiego, uprzejmie informujemy: Zawarte w artykule twierdzenia są nieścisłe i mogą wprowadzać czytelników w błąd co...

więcej

Komunikat

2008-10-09

Pod poniższym linkiem znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy dotyczącej nowelizacji kodeksów w zakresie przestępstw o podłożu seksualnym popełnianych wobec nieletnich. Jest...

więcej
1  ...  61 62 63 64 65 66 67 68 69  ...  73