Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Krajowa Rada Kuratorów w Ministerstwie Sprawiedliwości

Krajowa Rada Kuratorów w Ministerstwie Sprawiedliwości

2010-11-04

- Ministerstwo Sprawiedliwości zawsze doceniało Państwa zaangażowanie w rozwiązywanie bieżących problemów kurateli sądowej oraz w podejmowanie działań na rzecz podnoszenia przez kuratorów ich kwalifikacji zawodowych i wykonywanej przez nich pracy – powiedział dzisiaj...

więcej
Minister Sprawiedliwości w Lublinie i Puławach: wizyta w e-sądzie, lekcje prawa z młodzieżą

Minister Sprawiedliwości w Lublinie i Puławach: wizyta w e-sądzie, lekcje prawa z młodzieżą

2010-11-03

- Już ponad pół miliona spraw wpłynęło do e-sądu. To wielki sukces, zwłaszcza że przeszło 400 tysięcy z nich zostało już załatwionych – powiedział dzisiaj w Lublinie Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

więcej
2011 r. – węgierska i polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie ministrów sprawiedliwości Polski i Węgier.

2011 r. – węgierska i polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie ministrów sprawiedliwości Polski i Węgier.

2010-10-29

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski spotkał się dzisiaj z Tiborem Navracsics’em – Wicepremierem Republiki Węgierskiej, Ministrem Sprawiedliwości i Administracji Państwowej. Obustronne rozmowy...

więcej
Pińczów: nowy pawilon z celami dla 242 więźniów

Pińczów: nowy pawilon z celami dla 242 więźniów

2010-10-28

Stanisław Chmielewski - Sekretarz Stanu odpowiedzialny w Ministerstwie Sprawiedliwości za więziennictwo wziął dzisiaj udział w otwarciu nowego pawilonu w Zakładzie Karnym w Pińczowie (woj. świętokrzyskie). W nowym budynku znajdują się cele dla 242 więźniów.

więcej
Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego – najwyższe odznaczenie resortowe dla prof. Zbigniewa Radwańskiego

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego – najwyższe odznaczenie resortowe dla prof. Zbigniewa Radwańskiego

2010-10-28

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski uhonorował dzisiaj prof. Zbigniewa Radwańskiego, Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego...

więcej
Odzyskiwanie obywatela dla społeczności lokalnej - spotkanie z przedstawicielami samorządów terytorialnych

Odzyskiwanie obywatela dla społeczności lokalnej - spotkanie z przedstawicielami samorządów terytorialnych

2010-10-27

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski kolejny raz spotkał się dzisiaj z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Tematem rozmów była problematyka dotycząca wykonywania kary ograniczenia wolności i rola samorządów lokalnych w procesie readaptacji osób...

więcej
Sędzia Leszek Pietraszko nowym dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Sędzia Leszek Pietraszko nowym dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

2010-10-27

Minister Sprawiedliwości powołał dzisiaj Leszka Krzysztofa Pietraszkę – sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie do pełnienia funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na okres 5 lat.

więcej
Spotkanie Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z Mariną Chodorkowską

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z Mariną Chodorkowską

2010-10-26

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski spotkał się dzisiaj z przebywającą w Polsce Mariną Chodorkowską – matką Michaiła Chodorkowskiego.

więcej
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski na VII Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski na VII Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

2010-10-25

- Jednym z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości jest zapewnienie ochrony w postępowaniu karnym dzieciom – ofiarom i świadkom przestępstw między innymi poprzez propagowanie i wprowadzanie...

więcej
Międzynarodowy Dzień Mediacji - podsumowanie konferencji

Międzynarodowy Dzień Mediacji - podsumowanie konferencji

2010-10-25

W dniu 21 października 2010r., w budynku Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Dziecka, we współpracy ze Społeczną Radą do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i...

więcej
Odznaczenia i nagrody dla pedagogów i psychologów zakładów dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

Odznaczenia i nagrody dla pedagogów i psychologów zakładów dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

2010-10-22

- Państwa działalność jest potwierdzeniem, że dobra praca zależy od ludzi, a zawód nauczyciela nadal zasługuje na uznanie i szacunek – powiedział dzisiaj Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej....

więcej
Międzynarodowy Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji

2010-10-20

Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka we współpracy ze Społeczną Radą do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości zapraszają na konferencję pt. „Mediacja - nowa droga rozwiązywania konfliktów”, która związana jest...

więcej
W październiku młodzież z 30 szkół i uczelni wyższych  będzie poznawać tajniki wymiaru sprawiedliwości

W październiku młodzież z 30 szkół i uczelni wyższych będzie poznawać tajniki wymiaru sprawiedliwości

2010-10-19

Edukacja młodzieży dotycząca przestrzegania prawa i uświadomienie konsekwencji jego łamania - to główny cel kontynuacji spotkań edukacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

więcej
Stalking (uporczywe nękanie) w Kodeksie karnym – Rada Ministrów przyjęła przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości regulacje

Stalking (uporczywe nękanie) w Kodeksie karnym – Rada Ministrów przyjęła przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości regulacje

2010-10-19

Po wejściu w życie nowych przepisów tym, którzy przez uporczywe nękanie innej osoby wzbudzać u niej będą uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać będą jej prywatność, grozić będzie kara pozbawienia wolności do 3 lat.

więcej
Dodatkowe środki finansowe na wykonanie ekspertyz dotyczących katastrofy samolotu Tu-154 z 10 kwietnia 2010 r.

Dodatkowe środki finansowe na wykonanie ekspertyz dotyczących katastrofy samolotu Tu-154 z 10 kwietnia 2010 r.

2010-10-15

200 tysięcy złotych – tyle otrzyma z ogólnej rezerwy budżetowej Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie. Wnioskował o to Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, który dzisiaj spotkał się z dyrektor Instytutu – Marią Kałą.

więcej
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski na jubileuszu 20-lecia Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Otwarcie nowej siedziby.

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski na jubileuszu 20-lecia Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Otwarcie nowej siedziby.

2010-10-15

- Przemiany ustrojowe, do których doszło w 1989 r. doprowadziły do ukształtowania modelu sądownictwa w oparciu o zasadę trójpodziału władzy i jej równowagi, jak również na nowo określiły pozycję wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawa – powiedział dzisiaj...

więcej
Obrona VI sprawozdania okresowego RP z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

Obrona VI sprawozdania okresowego RP z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

2010-10-14

W dniach 12 – 13 października br. Komitet Praw Człowieka ONZ w Genewie rozpatrzył VI Sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Delegacji polskiej przewodniczył Podsekretarz Stanu w...

więcej
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski na IX Ogólnopolskiej Konferencji „Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej”

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski na IX Ogólnopolskiej Konferencji „Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej”

2010-10-14

- Przeciętny czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej za pierwsze półrocze tego roku wynosi w kraju średnio miesiąc. To najlepszy wynik od 10 lat – poinformował dzisiaj Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie IX Ogólnopolskiej konferencji pt. „Księgi...

więcej
Zgoda Rady Ministrów na przekształcenie 22 gospodarstw pomocniczych (jednostek organizacyjnych Służby Więziennej) w sześć instytucji gospodarki budżetowej

Zgoda Rady Ministrów na przekształcenie 22 gospodarstw pomocniczych (jednostek organizacyjnych Służby Więziennej) w sześć instytucji gospodarki budżetowej

2010-10-12

Rada Ministrów zgodziła się na przekształcenie 22 gospodarstw pomocniczych (jednostek organizacyjnych Służby Więziennej), w 6 instytucji gospodarki budżetowej. Taki wniosek złożył Minister Sprawiedliwości.

więcej
Komunikat personalny

Komunikat personalny

2010-10-01

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk – na wniosek Ministra Sprawiedliwości - odwołał dzisiaj płk Kajetana Dubiela ze stanowiska Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Płk Kajetan Dubiel złożył na ręce Ministra Sprawiedliwości dymisję z zajmowanego stanowiska 28 września...

więcej
Spotkanie Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z Viviane Reding - Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, Komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa.

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z Viviane Reding - Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, Komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa.

2010-10-01

Priorytety polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, prawa ofiar oraz działania związane ze Wspólnymi Ramami Odniesienia – to tylko niektóre tematyi...

więcej
Walka z dopalaczami: Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Komendantem Głównym Policji

Walka z dopalaczami: Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Komendantem Głównym Policji

2010-10-01

Zgodnie ze złożoną deklaracją Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski spotkał się dzisiaj z Komendantem Głównym Policji – gen. insp. Andrzejem Matejukiem. Spotkanie było poświęcone działaniom podejmowanym w celu skutecznej walki z dopalaczami. Minister...

więcej
Minister Sprawiedliwości na inauguracji roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Prawa  i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Minister Sprawiedliwości na inauguracji roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

2010-09-29

- Zawód prawnika jest zawodem szczególnym. Jego wykonywanie wiąże się z wymogiem szczególnego zaufania, działania w oparciu o normy etyczne i najwyższe standardy moralne. Wykonywanie tego zawodu wiąże się także z ogromną odpowiedzialnością, bowiem to Wy będziecie stać w...

więcej
Egzamin wstępny na aplikacje prawnicze – wstępne podsumowanie

Egzamin wstępny na aplikacje prawnicze – wstępne podsumowanie

2010-09-27

W ostatnią sobotę (25 września 2010 r.) jednocześnie na terenie całego kraju odbyły się egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą. Do egzaminów na powyższe aplikacje zgłosiło się łącznie 10 048 osób, w tym: · na...

więcej
Odznaczenia św. Mikołaja Cudotwórcy Opiekuna Więziennictwa dla wiceministrów sprawiedliwości

Odznaczenia św. Mikołaja Cudotwórcy Opiekuna Więziennictwa dla wiceministrów sprawiedliwości

2010-09-27

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Stanisław Chmielewski oraz Podsekretarz Stanu – Piotr Kluz zostali dzisiaj uhonorowani Krzyżem św. Mikołaja Cudotwórcy Opiekuna Więziennictwa. Uroczyste nadanie odznaki odbyło się w głównej cerkwi Polskiego...

więcej
1  ...  64 65 66 67 68 69 70 71 72  ...  89