Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Projekt ustawy o oświadczeniach majątkowych wysłany do konsultacji

Projekt ustawy o oświadczeniach majątkowych wysłany do konsultacji

2014-07-21

Projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne w dniu 18 lipca 2014 r. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

więcej
Ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych

Ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych

2014-07-18

W dniu 15 lipca 2014 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych, których grono powiększyło się o 78 nowych osób, specjalistów zarówno z tak popularnych języków jak angielski, rosyjski czy niemiecki, jak również z rzadziej...

więcej
Świadek i pokrzywdzony lepiej chronieni – projekt kompleksowej regulacji przyjęty przez Radę Ministrów

Świadek i pokrzywdzony lepiej chronieni – projekt kompleksowej regulacji przyjęty przez Radę Ministrów

2014-07-15

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (15 lipca 2014 r.) przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, który określa zasady, warunki i zakres stosowania środków ochrony i pomocy kierowanej do pokrzywdzonego i świadka...

więcej
Delegacja Rady Sądowej Republiki Słowenii z wizytą w Polsce

Delegacja Rady Sądowej Republiki Słowenii z wizytą w Polsce

2014-07-14

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk spotkał się dzisiaj z delegacją Rady Sądowej Republiki Słowenii, która na zaproszenie Krajowej Rady Sądownictwa przebywa w Polsce z trzydniową wizytą studyjną (14-17 lipca 2014 r.). Rada Sądowa Słowenii jest...

więcej
Cywilna e-rewolucja – nowy numer kwartalnika „Na wokandzie”

Cywilna e-rewolucja – nowy numer kwartalnika „Na wokandzie”

2014-07-11

Tematem przewodnim najnowszego numeru „Na wokandzie” jest nowelizacja kodeksów cywilnych umożliwiająca dalsze dostosowywanie sądownictwa do wymogów społeczeństwa informacyjnego.

więcej
Nieformalne posiedzenie Ministrów ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Mediolan, 8-9 lipca 2014 r.)

Nieformalne posiedzenie Ministrów ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Mediolan, 8-9 lipca 2014 r.)

2014-07-10

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Ministrów UE do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które odbyło się w dniach 8-9 lipca 2014 r. w Mediolanie.

więcej
"Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości - Bene Merentibus Iustitiae"

"Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości - Bene Merentibus Iustitiae"

2014-07-08

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk wziął dzisiaj (8 lipca 2014 r.) udział w organizowanej przez Krajową Radę Sądownictwa uroczystości wręczenia szczególnie zasłużonym sędziom okolicznościowych medali - „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości -...

więcej
Odpowiedź na publikację prasową

Odpowiedź na publikację prasową

2014-07-08

W odpowiedzi na opublikowany w dniu 4 lipca 2014 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej artykuł autorstwa Redaktor Małgorzaty Piaseckiej – Sobkiewicz, pt. „Dane z księgi wieczystej ważne jeden dzień”, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że tytuł publikacji zawiera...

więcej
Wizyta Ministra Marka Biernackiego w Kwidzynie

Wizyta Ministra Marka Biernackiego w Kwidzynie

2014-07-04

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki i Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jarosław Kardaś odwiedzili dzisiaj (4 lipca 2014 r.) Zakład Karny w Kwidzynie.

więcej
Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości

Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości

2014-07-02

Skrócenie czasu postępowań w sądzie, większa dostępność pomocy prawnej i interdyscyplinarne szkolenia dla sędziów. To tylko niektóre z tematów pierwszego posiedzenia Rady Społecznej ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości.

więcej
Ruszają egzaminy: sędziowski i prokuratorski

Ruszają egzaminy: sędziowski i prokuratorski

2014-07-01

Dzisiaj (1 lipca 2014 r.) 104 aplikantów aplikacji sędziowskiej przystąpi do egzaminu sędziowskiego. Aplikanci, którzy złożą egzamin sędziowski z wynikiem pozytywnym zostaną skierowani przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do odbycia 18-miesięcznego...

więcej
Posiedzenie Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Posiedzenie Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

2014-07-01

W dniu 30 czerwca 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, któremu przewodniczył Pan Jerzy Kozdroń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

więcej
Minister Sprawiedliwości z wizytą w Estonii

Minister Sprawiedliwości z wizytą w Estonii

2014-06-30

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki przebywał dzisiaj (30 czerwca 2014 r.) z wizytą w Estonii. Celem wizyty jest zapoznanie się z funkcjonowaniem tzw. więzień kompaktowych. W trakcie dzisiejszej wizyty Minister Marek Biernacki zwiedził Zakład Karny Viru w Johvi.

więcej
Od 1 lipca odpisy z ksiąg wieczystych i zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego online

Od 1 lipca odpisy z ksiąg wieczystych i zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego online

2014-06-30

W dniu 1 lipca 2014 r. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchamia dwie nowe usługi, które umożliwią obywatelom łatwy, szybki i nowoczesny, bo przez Internet - dostęp do ksiąg wieczystych z możliwością wydruku ich odpisu oraz do elektronicznego Krajowego Rejestru Karnego.

więcej
Nowa strategia Rady Europejskiej dla rozwoju obszaru wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa

Nowa strategia Rady Europejskiej dla rozwoju obszaru wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa

2014-06-27

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej (26-27 czerwca 2014 r.) uchwalono wytyczne dla rozwoju obszaru wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa na najbliższe lata. Jest to jedyny obszar unijnej współpracy, gdzie Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprost (art. 68)...

więcej
Informacja

Informacja

2014-06-27

W związku z doniesieniami prasowymi o rzekomym wycofaniu się Ministra Sprawiedliwości z krytyki działań prokuratury w zakresie czynności podjętych w siedzibie redakcji tygodnika „Wprost” informujemy:

więcej
Szybsze rozpoczynanie działalności gospodarczej, liberalizacja przepisów o upadłości konsumenckiej

Szybsze rozpoczynanie działalności gospodarczej, liberalizacja przepisów o upadłości konsumenckiej

2014-06-26

Dzisiaj (26 czerwca 2014 r.) Sejm RP przyjął przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw, która ułatwi przedsiębiorcom zakładanie firm. Sejm przyjął także ustawę, która...

więcej
Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) publikuje raport z wizyty w Polsce

Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) publikuje raport z wizyty w Polsce

2014-06-25

Podczas wizyty w Polsce delegacja Komitetu CPT skontrolowała m.in. Areszty Śledcze w Bydgoszczy, Warszawie - Grochowie i Szczecinie, Komendę Stołeczną Policji, Policyjne Izby Dziecka w Bydgoszczy i Lublinie, a także Izbę Wytrzeźwień w Warszawie.

więcej
Dalsza informatyzacja ksiąg wieczystych, usprawnienie postępowań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – projekt przyjęty przez Radę Ministrów

Dalsza informatyzacja ksiąg wieczystych, usprawnienie postępowań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – projekt przyjęty przez Radę Ministrów

2014-06-24

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (24 czerwca 2014 r.) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

więcej
Wiceminister sprawiedliwości p. Wojciech Węgrzyn na seminarium „Sukces transformacji demokratycznej – doświadczenie Polski i Czech”

Wiceminister sprawiedliwości p. Wojciech Węgrzyn na seminarium „Sukces transformacji demokratycznej – doświadczenie Polski i Czech”

2014-06-20

Wiceminister sprawiedliwości Pan Wojciech Węgrzyn wziął udział w seminarium „Sukces transformacji demokratycznej – doświadczenie Polski i Czech”, zorganizowanym 16 czerwca br. w Tunisie przez Ambasadę RP i Ambasadę Czech w Tunezji.

więcej
Oficjalne przekazanie działki pod budowę nowej siedziby Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Oficjalne przekazanie działki pod budowę nowej siedziby Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

2014-06-18

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki wziął dzisiaj udział w uroczystości oficjalnego przekazania resortowi sprawiedliwości działki przy ul. Tadeusza Zielińskiego we Wrocławiu. Działka została nieodpłatnie przekazana przez władze miasta Wrocław. Powstanie tam nowa...

więcej
„Zmieniam swój świat zmieniam siebie” - II edycja konkursu dla nieletnich ze schronisk i zakładów poprawczych

„Zmieniam swój świat zmieniam siebie” - II edycja konkursu dla nieletnich ze schronisk i zakładów poprawczych

2014-06-13

W piątek 13.06.2014 r. odbyło się posiedzenie rady konkursowej w konkursie „Zmieniam swój świat zmieniam siebie”.

więcej
Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny  na konferencji „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu młodzieży”

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny na konferencji „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu młodzieży”

2014-06-11

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny – Anna Andrzejewska 11 czerwca 2014 r. wzięła udział w konferencji „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu młodzieży”, na której odczytała list Ministra...

więcej
Coroczna narada z prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych

Coroczna narada z prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych

2014-06-11

W dniach 9-11 czerwca 2014 r. w Popowie odbyła się coroczna narada z prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych.

więcej
Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości

2014-06-11

W dniu dzisiejszym odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, powołanej w dniu 19 maja br.

więcej
1  ...  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ...  73