Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Już jutro wchodzą w życie przepisy dużej nowelizacji Kodeksów karnych

Już jutro wchodzą w życie przepisy dużej nowelizacji Kodeksów karnych

2010-06-07

- Postawiliśmy sobie ważne cele opracowując w Ministerstwie Sprawiedliwości zarówno ogólne założenia tej nowelizacji, jak i urzeczywistniające je przepisy – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski na dzisiejszej konferencji prasowej. – Do najważniejszych zmian, które już...

więcej
Pierwsza od 15 lat wizyta w Polsce Ministra Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej

Pierwsza od 15 lat wizyta w Polsce Ministra Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej

2010-06-04

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski spotkał się dzisiaj z Ministrem Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej - Aleksandrem Konowałowem. Szef rosyjskiego resortu sprawiedliwości – na zaproszenie Ministra Kwiatkowskiego – w dniach 3-4 czerwca przebywał z oficjalną...

więcej
Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii

2010-06-02

1 czerwca w siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii, organu koordynacyjno – doradczego Prezesa Rady Ministrów w sprawach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady i Podsekretarz Stanu w...

więcej

Prawa obywatela w praktycznych broszurach

2010-06-02

Wprowadzenie nowych i atrakcyjnych form działań informacyjno-edukacyjnch, to jedno z głównych założeń projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z...

więcej

System Dozoru Elektronicznego już od jutra obejmie kolejne apelacje.Nowelizacja ustawy o odbywaniu kary w SDE – podpisana.

2010-05-31

Apelacje krakowska, lubelska i białostocka – to tam już od jutra zacznie funkcjonować System Dozoru Elektronicznego. Od 1 września 2009 r. skazani z apelacji warszawskiej mogą odbywać karę w tym systemie. Do tej pory objął on tutaj ponad 100 skazanych. Wkrótce skala...

więcej

Pierwsza od 15 lat wizyta w Polsce Ministra Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej – podpisanie Memorandum o współpracy prawnej Ministerstw Sprawiedliwości RP i Rosji

2010-05-28

3 czerwca – na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego – dwudniową wizytę w Polsce rozpocznie Minister Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej - Aleksander Konowałow. W trakcie pierwszej od 15 lat wizyty rosyjskiego Ministra Sprawiedliwości...

więcej

Niezbędne informacje o pomocy dla powodzian na www.pokrzywdzeni.gov.pl

2010-05-28

Organizacja bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej, zasady przyznawania pomocy finansowej, a także wszelkie informacje dotyczące m.in. możliwości korzystania z pomocy więźniów w akcji usuwania skutków powodzi – te i wiele innych informacji władze samorządowe, a...

więcej

Nieodpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla powodzian – dyżury adwokatów, radców prawnych oraz psychologów w afiliowanych przy Ministerstwie Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy Osobom...

2010-05-27

Wskazani przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Radę Radców Prawnych specjaliści prawa cywilnego i administracyjnego już od jutra (piątek, 28 maja 2010 w godz. 15-18) i przez cały weekend (sobota-niedziela w godz. 10-15) nieodpłatnie doradzać będą osobom poszkodowanym...

więcej

Ośrodki umożliwiające dostęp do rejestrów sądowych zostały już uruchomione!

2010-05-25

W związku z poprawiającą się sytuacją powodziową w Warszawie - decyzją Ministra Sprawiedliwości – ośrodki umożliwiające dostęp do rejestrów sądowych zostały już uruchomione. Wcześniej zakładano, że ruszą dzisiaj ok. godz. 14. Przypomnijmy, w związku z informacjami...

więcej

Narada Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego z dyrektorami okręgowymi Służby Więziennej

2010-05-25

Informacja na temat dotychczasowego zaangażowania więźniów oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej w działania zapobiegające powodzi oraz ustalenie zasad współpracy SW z wojewodami na etapie usuwania jej skutków – to główne tematy narady Ministra Sprawiedliwości...

więcej

300 komorników już z dostępem on-line do ksiąg wieczystych

2010-05-25

Zapewnienie komornikom sądowym testowego dostępu do aplikacji Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych – to efekt podpisanego dzisiaj Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Krajową Radą Komorniczą. W podpisaniu dokumentu udział...

więcej

Więźniowie i funkcjonariusze Służby Więziennej kolejny dzień walczą z powodzią i usuwają jej skutki

2010-05-24

Narada Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z Dyrektorami okręgowymi Służby Więziennej – ustalenie planu pomocy przy usuwaniu skutków powodzi. W sumie ponad 6 tysięcy więźniów i funkcjonariuszy Służby Więziennej kolejny dzień pomaga w walce z powodzią....

więcej

Lustracja w Wydziale VIII Karnym Sądu Okręgowego w Warszawie zakończona

2010-05-21

Sędziowie wizytatorzy z Ministerstwa Sprawiedliwości zakończyli lustrację w Wydziale VIII Karnym sądu Okręgowego w Warszawie. Kontrolę w tamtejszym Wydziale zarządził Minister Sprawiedliwości w związku z informacjami dotyczącymi rejestracji kandydata na urząd...

więcej

Ostateczna decyzja Sejmu: Więcej skazanych z szansą na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego

2010-05-21

Większa liczba skazanych z możliwością odbywania kary poza zakładem karnym oraz usprawnienie i ułatwienie stosowania przepisów ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (SDE) – to główne założenia przygotowanej...

więcej

Osadzeni zaangażowani w przeciwdziałanie powodzi i usuwanie jej skutków

2010-05-21

Prawie 3 tysiące osadzonych jest aktualnie zaangażowanych w prace związane z przeciwdziałaniem powodzi oraz usuwaniem jej skutków. To efekt działań podjętych przez Ministra Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej. Na polecenie Ministra...

więcej

I Kongres Nauk Sądowych pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości (listopad 2010)

2010-05-19

Komitet Organizacyjnego I Kongresu Nauk Sądowych informuje, że towarzystwa zrzeszające biegłych sądowych oraz instytucje wydające opinie dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości podjęły decyzję o organizacji I Kongresu Nauk Sądowych. W związku z powyższym Komitet...

więcej

Młodzież oswaja tajniki wymiaru sprawiedliwości

2010-05-19

Ministerstwo Sprawiedliwości w kwietniu uruchomiło cykl spotkań edukacyjnych, których celem jest zwiększenie znajomości zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz podniesienie świadomości prawnej młodych obywateli. Pierwsze spotkania odbyły się w...

więcej

Wyjaśnienie dotyczące nieprawdziwych informacji zawartych w wywiadzie z mecenasem Rafałem Rogalskim, opublikowanym na łamach dzisiejszej „Gazety Polskiej”

2010-05-19

W opublikowanym na łamach dzisiejszej „Gazety Polskiej” (nr 20, 19 maja 2010 r.) wywiadzie z mecenasem Rafałem Rogalskim (art. pt. „Nie wiem, czy zobaczymy akta śledztwa”, str. 5) znalazły się informacje nieprawdziwe. W związku z powyższym uprzejmie wyjaśniamy: W...

więcej

Podsumowanie programu współpracy w 2009 r. między Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu a Sądem Apelacyjnym obwodu wołyńskiego w Łucku na Ukrainie

2010-05-18

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski spotkał się dzisiaj z przedstawicielami Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. W trakcie spotkania m.in. podsumowano realizowany w 2009 r. program współpracy między Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu a Sądem Apelacyjnym obwodu...

więcej
Skargi Ministra Sprawiedliwości zasadne: Sąd Najwyższy uchylił kolejne uchwały rad izb notarialnych jako sprzeczne z prawem

Skargi Ministra Sprawiedliwości zasadne: Sąd Najwyższy uchylił kolejne uchwały rad izb notarialnych jako sprzeczne z prawem

2010-05-14

Przed Sądem Najwyższym odbyły się kolejne rozprawy w sprawie 3 skarg Ministra Sprawiedliwości na uchwały rad izb notarialnych dotyczących egzaminu wstępnego na aplikację notarialną i kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę na tym egzaminie oraz 5 skarg w sprawie...

więcej

Samorządy prawnicze pomagają rodzinom ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem – efekty Porozumienia podpisanego z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości

2010-05-13

Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna do tej pory udzieliły bezpłatnych porad prawnych już 33 przedstawicielom rodzin ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Samorządy udzielają rodzinom nieodpłatnej pomocy prawnej na...

więcej

Komunikat Prasowy

2010-05-12

Potwierdzając informacje Państwowej Komisji Wyborczej (komunikat ZPOW-650-3/10) przekazane dzisiaj opinii publicznej, informujemy, że wstępne wyniki zarządzonej przez Ministra Sprawiedliwości lustracji w Wydziale VIII Karnym Sądu Okręgowego w Warszawie dowodzą, że...

więcej

Komunikat Prasowy

2010-05-12

Potwierdzając informacje Państwowej Komisji Wyborczej (komunikat ZPOW-650-3/10) przekazane dzisiaj opinii publicznej, informujemy, że wstępne wyniki zarządzonej przez Ministra Sprawiedliwości lustracji w Wydziale VIII Karnym Sądu Okręgowego w Warszawie dowodzą, że...

więcej

Komunikat Prasowy

2010-05-11

W związku z informacją dotyczącą rejestracji kandydata na urząd Prezydenta RP – Andrzeja Leppera, uprzejmie informujemy: Minister Sprawiedliwości zarządził lustrację w Wydziale VIII Karnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Lustracja dotyczyć będzie przekazywania przez...

więcej

Podziękowania dla Ministra Sprawiedliwości za działania podjęte po kradzieży napisu „Arbeit Macht Frei”

2010-05-10

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski spotkał się dzisiaj z Ambasadorem Izraela Zvi Rav-Nerem. W trakcie spotkania Ambasador podziękował Ministrowi za podjęte przez niego działania w związku z kradzieżą napisu „Arbeit Macht Frei” z bramy muzeum obozu Auschwitz....

więcej
1  ...  68 69 70 71 72 73 74 75 76  ...  89