Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Upadłość konsumencka, czyli skuteczne wyjście z długów

Upadłość konsumencka, czyli skuteczne wyjście z długów

2015-10-12

Od 31 grudnia 2014 r. przeprowadzenie upadłości konsumenckiej jest prostsze i szybsze. Postępowania upadłościowe w sprawach osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pozwala dłużnikom, którzy popadli w stan niewypłacalności bez swojej winy, rozpocząć życie...

więcej
Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (8-9 października 2015 r.)

Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (8-9 października 2015 r.)

2015-10-09

Minister Sprawiedliwości Borys Budka w dniu 9 października 2015 r. wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, poświęconemu obszarowi sprawiedliwości.

więcej
Przyjęcie „Reguł Nelsona Mandeli” w siedzibie ONZ

Przyjęcie „Reguł Nelsona Mandeli” w siedzibie ONZ

2015-10-08

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął wczoraj (7 października 2015 r.) udział w uroczystości przyjęcia znowelizowanych reguł postępowania z osadzonymi – tj. Kodeksu Nelsona Mandeli (Nelson Mandela Rules), która odbyła się w siedzibie...

więcej
Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze

2015-10-07

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) to szybkie dochodzenie należności na drodze sądowej przez przedsiębiorców i obywateli. Od 1 stycznia 2010 r. każdy z obywateli może, korzystając ze strony www.e-sad.gov.pl wnieść pozew i dochodzić roszczeń pieniężnych bez względu...

więcej
Narada kierownictwa MS z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Narada kierownictwa MS z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

2015-10-07

Funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, a także resocjalizacja nieletnich były tematami dorocznej narady nadzorczej kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z dyrektorami tych placówek, która odbyła się 5-7 października 2015 r. w Serocku.

więcej
Elektroniczne Biuro Podawcze – internet w codziennych kontaktach z sądem

Elektroniczne Biuro Podawcze – internet w codziennych kontaktach z sądem

2015-10-05

Reforma procedury cywilnej to możliwość składania pozwów i pism procesowych do sądu przez internet (poprzez elektroniczne biuro podawcze) we wszystkich sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i w postępowaniach egzekucyjnych, które są prowadzone przez komornika....

więcej
Wizyta wiceministra Jerzego Kozdronia w Toruniu i Bydgoszczy

Wizyta wiceministra Jerzego Kozdronia w Toruniu i Bydgoszczy

2015-10-05

W trakcie dzisiejszego spotkania w toruńskim areszcie śledczym wiceminister Jerzy Kozdroń rozmawiał z jego kadrą kierowniczą i funkcjonariuszami. Placówka ta przeznaczona jest dla mężczyzn, zarówno tymczasowo aresztowanych jak i skazanych: młodocianych, odbywających karę po...

więcej
Rusza ogólnopolska kampania „Przesłuchanie dziecka to sztuka”

Rusza ogólnopolska kampania „Przesłuchanie dziecka to sztuka”

2015-10-05

5 października 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundacja Dzieci Niczyje zainaugurowały IV etap ogólnopolskiej kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”. Tegoroczna edycja akcji realizowana będzie pod hasłem: „Przesłuchanie dziecka to sztuka”.

więcej
Minister Sprawiedliwości z wizytą w Małopolsce i na Śląsku

Minister Sprawiedliwości z wizytą w Małopolsce i na Śląsku

2015-10-02

- Każdego dnia spotykacie się z prawem, kiedy kasujecie bilet w komunikacji miejskiej, słuchacie muzyki czy składacie reklamacje na buty. Przygotowaliśmy dla Was podręcznik, który przybliży niektóre pojęcia, sprawi, że poczujecie się pewniej na co dzień – mówił Minister...

więcej
Zaproszenie na konferencję "O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej"

Zaproszenie na konferencję "O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej"

2015-10-02

Zaproszenie na konferencję "O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej"

więcej
Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta

2015-10-02

Elektroniczna Księga Wieczysta to łatwy, szybki i nowoczesny dostęp do ksiąg wieczystych on–line z możliwością wydruku ich odpisu. Bez wychodzenia z domu, za pomocą internetu można otrzymać odpis księgi wieczystej w formie pliku PDF. Plik po wydrukowaniu ma moc dokumentu...

więcej
Wniosek MS o uchylenie uchwały samorządu komorników ws. podatku VAT od opłat egzekucyjnych

Wniosek MS o uchylenie uchwały samorządu komorników ws. podatku VAT od opłat egzekucyjnych

2015-10-01

Minister Sprawiedliwości złożył dzisiaj (1 października 2015 r.) do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie w całości jako sprzecznej z prawem uchwały Krajowej Rady Komorniczej z 15 września 2015 roku stwierdzającej m.in. konieczność doliczania podatku VAT do opłat...

więcej
Minister Sprawiedliwości z wizytą w Wieliczce

Minister Sprawiedliwości z wizytą w Wieliczce

2015-10-01

Minister Sprawiedliwości Borys Budka odwiedził dzisiaj (1 października 2015 r. ) Sąd Rejonowy w Wieliczce. W trakcie tej wizyty zapowiedział wybudowanie nowego budynku Sądu Rejonowego na działce, nieodpłatnie przekazanej właśnie na ten cel przez gminę Wieliczka. O...

więcej
Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

2015-10-01

Dzisiaj (1 października 2015 r.) w Sejmie RP odbyło się inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

więcej
Seminarium dla sędziów w Lublinie

Seminarium dla sędziów w Lublinie

2015-09-30

W dniach 28-29 września br. w Lublinie odbyło się seminarium poświęcone standardom wynikającym z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie uzasadnień orzeczeń sądowych, adresowane do sędziów orzekających w...

więcej
Ruszyła rekrutacja na spotkania edukacyjne dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

Ruszyła rekrutacja na spotkania edukacyjne dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

2015-09-30

Spotkania edukacyjne, prowadzone na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przez w ramach projektu „Wzmacnianie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” finansowanego ze środków norweskich i środków krajowych, będą odbywały się miastach wojewódzkich począwszy od...

więcej
O darmowej pomocy prawnej na naradzie wojewodów

O darmowej pomocy prawnej na naradzie wojewodów

2015-09-30

Rola wojewodów we wdrażaniu ogólnopolskiego systemu darmowych porad prawnych – to jeden z tematów narady wojewodów, która odbyła 29 września 2015 r. się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzego...

więcej
Fundusze europejskie w przestrzeni wymiaru sprawiedliwości

Fundusze europejskie w przestrzeni wymiaru sprawiedliwości

2015-09-25

Ponad 11 mln spraw rozpatrzonych przez e- sąd, e-protokół w 239 sądach w ponad 2 tys. sal rozpraw, ponad 6 tys. spółek z o.o., jawnych i komandytowych zarejestrowanych w ciągu 24 godziny przez internet, dostęp do ponad 20 mln ksiąg wieczystych i KRS on – line, 92 punkty...

więcej
Mediacja szansą na odciążenie sądów – ustawa podpisana przez Prezydenta

Mediacja szansą na odciążenie sądów – ustawa podpisana przez Prezydenta

2015-09-25

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy dotyczącej wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. Zakładają one upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych. Służyć temu będzie wprowadzenie systemu usprawnień proceduralnych...

więcej
Kondolencje

Kondolencje

2015-09-25

W związku ze śmiercią Prof. dr hab. Antoniego Witosza - Profesora nauk prawnych, nauczyciela akademickiego, kierownika Katedry Prawa na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w imieniu własnym oraz pracowników resortu składam kondolencje i...

więcej
Minister Sprawiedliwości w śląskich jednostkach penitencjarnych

Minister Sprawiedliwości w śląskich jednostkach penitencjarnych

2015-09-24

Minister Sprawiedliwości Borys Budka dzisiaj (24 września 2015 r.) wizytował Areszt Śledczy w Gliwicach i Zakład Karny w Zabrzu. Zastępca Dyrektora Okręgowego w Katowicach ppłk Marek Łebek wraz z Dyrektorami wizytowanych jednostek zaprezentowali Ministrowi historię i...

więcej
Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw usprawnienia systemów teleinformatycznych w sądownictwie

Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw usprawnienia systemów teleinformatycznych w sądownictwie

2015-09-23

Powołanie Zespołu spraw usprawnienia systemów teleinformatycznych w sądownictwie, którego pierwsze posiedzenie odbyło się dzisiaj (23 września 2015 r.) w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości podyktowane było przede wszystkim potrzebą efektywnej współpracy pomiędzy...

więcej
Kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi wymiaru sprawiedliwości

Kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi wymiaru sprawiedliwości

2015-09-23

Minister Sprawiedliwości Borys Budka spotkał się 22 września 2015 r. z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jednym z tematów rozmów była kwestia podziału środków w budżecie państwa na 2016 r. na podwyżki dla pracowników jednostek...

więcej
Uroczyste posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z udziałem wiceministra sprawiedliwości

Uroczyste posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z udziałem wiceministra sprawiedliwości

2015-09-23

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn uczestniczył w dniu 23 września 2015 r. w jubileuszowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

więcej
Odpowiedź na publikację

Odpowiedź na publikację

2015-09-18

W odpowiedzi na opublikowany w dniu 17 września 2015 r. w Gazecie Prawnej artykuł redaktora Sławomira Wikariaka pt. „Ministerstwo Sprawiedliwości przez lata korzystało z bezprawnie kopiowanego rejestru PESEL?” należy wskazać, że znalazły się w nim informacje nieprecyzyjne i...

więcej
1  ...  4 5 6 7 8 9 10 11 12  ...  89