Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Rząd przyjął pakiet propozycji umożliwiających efektywniejszą walkę z pijanymi kierowcami

Rząd przyjął pakiet propozycji umożliwiających efektywniejszą walkę z pijanymi kierowcami

2014-06-10

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (10 czerwca 2014 r.) przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który zawiera pakiet propozycji mających na celu efektywniejszą walkę z pijanymi kierowcami.

więcej
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Sprawiedliwości Republiki Mołdawii

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Sprawiedliwości Republiki Mołdawii

2014-06-10

W dniu 10 czerwca 2014 roku między Ministrem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Sprawiedliwości Republiki Mołdawii podpisany został list intencyjny, w którym Strony zadeklarowały wolę współpracy dotyczącą wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk w...

więcej
Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Luksemburg, 5-6 czerwca 2014 r.)

Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Luksemburg, 5-6 czerwca 2014 r.)

2014-06-09

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski wziął udział w posiedzeniu Rady Ministrów UE do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, która odbyła się w dniach 5-6 czerwca 2014 r. w Luksemburgu.

więcej
Podsekretarz Stanu na Promocji oficerskiej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Podsekretarz Stanu na Promocji oficerskiej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

2014-06-06

Wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski wziął dzisiaj (6 czerwca 2014 r.) udział w uroczystej Promocji oficerskiej absolwentów szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 452...

więcej
Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości

2014-06-06

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego uprzejmie informuje, iż nie współpracuje z żadnym serwisem świadczącym usługi polegające na uzyskiwaniu zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego. Zalecamy szczególną rozwagę w korzystaniu z takich portali internetowych.

więcej
„Przyjazne przesłuchiwanie dzieci a nowe regulacje prawne – standardy i wyzwania” – seminarium z udziałem wiceministra sprawiedliwości

„Przyjazne przesłuchiwanie dzieci a nowe regulacje prawne – standardy i wyzwania” – seminarium z udziałem wiceministra sprawiedliwości

2014-06-05

Dzisiaj (5 czerwca 2014 r.) w gmachu resortu sprawiedliwości odbyło się spotkanie przedstawicieli podmiotów prowadzących przyjazne pokoje przesłuchań z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciechem Węgrzynem i przedstawicielkami Fundacji Dzieci Niczyje.

więcej
 Zmiana filozofii karania – Sejm rozpoczyna prace nad nowelizacją Kodeksu karnego

Zmiana filozofii karania – Sejm rozpoczyna prace nad nowelizacją Kodeksu karnego

2014-06-05

Sejm RP zajmuje się dzisiaj przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacją projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. To najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 r. nowelizacja przepisów...

więcej
Minister Sprawiedliwości na oficjalnych obchodach z okazji 25-lecia Wolności

Minister Sprawiedliwości na oficjalnych obchodach z okazji 25-lecia Wolności

2014-06-04

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki wziął dzisiaj udział w oficjalnych obchodach w 25. rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 r.

więcej
„Nie ma wolności bez radości! ” - Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera

„Nie ma wolności bez radości! ” - Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera

2014-06-02

W niedzielę (1 czerwca 2014 r.), już po raz drugi, w ogrodach Kancelarii Premiera odbyły się obchody Dnia Dziecka. Ministerstwo Sprawiedliwości, przy udziale i współpracy Sądu Okręgowego w Warszawie, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i Instytutu Ekspertyz Sądowych...

więcej
Odpowiedź na publikację prasową

Odpowiedź na publikację prasową

2014-05-30

W związku z licznymi pojawiającymi się w ostatnim czasie w mediach krytycznymi wypowiedziami przedstawicieli niektórych branż przemysłu na temat wprowadzanych ustawą o prawach konsumenta zmian przepisów dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej w...

więcej
Zmiana wysokości opłat za ogłaszanie w Monitorze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego

Zmiana wysokości opłat za ogłaszanie w Monitorze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego

2014-05-30

Dzisiaj (30 maja 2014 r.) wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego.

więcej
Ustawa o prawach konsumenta ostatecznie uchwalona

Ustawa o prawach konsumenta ostatecznie uchwalona

2014-05-30

W dniu dzisiejszym (30 maja 2014 r.) Sejm RP rozpatrzył uchwałę Senatu RP z dnia 22 maja br. w sprawie poprawek Senatu RP do ustawy o prawach konsumenta uchwalonej przez Sejm RP w dniu 9 maja 2014 r.

więcej
Podpisanie Programu współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy w latach 2014-2016.

Podpisanie Programu współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy w latach 2014-2016.

2014-05-29

W dniu dzisiejszym (29 maja 2014 r.) Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Minister Sprawiedliwości Ukrainy Pavlo Petrenko podpisali Program współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy w latach...

więcej
Podpisanie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych

Podpisanie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych

2014-05-28

W dniu 27 maja 2014 r. w Limie została podpisana „Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych”.

więcej
Reforma postępowania w sprawach o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone – projekt założeń wysłany do konsultacji

Reforma postępowania w sprawach o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone – projekt założeń wysłany do konsultacji

2014-05-28

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

więcej
 Powołanie Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem

Powołanie Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem

2014-05-27

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki powołał Radę do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.

więcej
Podsumowanie ostatniej imprezy sportowej „WIZERUNEK NA START!” w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”

Podsumowanie ostatniej imprezy sportowej „WIZERUNEK NA START!” w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”

2014-05-27

W dniu 22 maja 2014 r. na terenie hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota odbyła się impreza Ministerstwa Sprawiedliwości podsumowująca cykl imprez integracyjno-rekreacyjnych „WIZERUNEK NA START!” z udziałem wychowanków placówek dla...

więcej
Od dziś większa ochrona małoletnich przed pornografią – nowelizacja Kodeksu karnego

Od dziś większa ochrona małoletnich przed pornografią – nowelizacja Kodeksu karnego

2014-05-26

Dziś (26 maja 2014 r.) wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu karnego rozszerzająca karalność za pornografię i prostytucję dziecięcą. Przyjęte zmiany obejmują przede wszystkim podniesienie wieku ochrony małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym np. w celu produkcji...

więcej
„Efektywność egzekucji sądowej. Problemy i wyzwania” – konferencja z udziałem Sekretarza Stanu

„Efektywność egzekucji sądowej. Problemy i wyzwania” – konferencja z udziałem Sekretarza Stanu

2014-05-23

Sekretarz Stanu Jerzy Kozdroń wziął dzisiaj udział w odbywającej się na Uniwersytecie Gdańskim konferencji „Efektywność egzekucji sądowej. Problemy i wyzwania”. Jej organizatorem jest Katedra Postępowania Cywilnego oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

więcej
Minister Marek Biernacki na nominacjach sędziowskich

Minister Marek Biernacki na nominacjach sędziowskich

2014-05-21

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w dniu 21 maja 2014 roku akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

więcej
Impreza sportowa „WIZERUNEK NA START!”

Impreza sportowa „WIZERUNEK NA START!”

2014-05-21

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza wszystkich do udziału w charakterze publiczności w podsumowującej imprezie „WIZERUNEK NA START!” w ramach cyklu czterech integracyjno-rekreacyjnych imprez sportowych z udziałem wychowanków placówek dla nieletnich i uczniów szkół...

więcej
Nowe rozwiązania w prawie spółek – projekt założeń przyjęty przez Radę Ministrów

Nowe rozwiązania w prawie spółek – projekt założeń przyjęty przez Radę Ministrów

2014-05-20

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (20 maja 2014 r.) projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

więcej
Wyniki z egzaminu komorniczego

Wyniki z egzaminu komorniczego

2014-05-20

Znane są już wyniki egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 1-2 kwietnia 2014 r. Z danych ogłoszonych przez 7 komisji egzaminacyjnych wynika, że do egzaminu komorniczego przystąpiło 624 zdających. Wynik pozytywny uzyskały 362 osoby (około 58 %) a wynik negatywny -...

więcej
Wizyta sędziów i prokuratorów z Federalnego Sądu Konstytucyjnego RFN

Wizyta sędziów i prokuratorów z Federalnego Sądu Konstytucyjnego RFN

2014-05-19

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Wojciech Węgrzyn spotkał się dzisiaj (19 maja 2014 r.) z sędziami i prokuratorami między innymi z Federalnego Sądu Konstytucyjnego RFN.

więcej
Minister Sprawiedliwości z wizytą we Wrocławiu

Minister Sprawiedliwości z wizytą we Wrocławiu

2014-05-16

Dzisiaj (16 maja 2014 r.) Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki odbył wizytę we Wrocławiu, gdzie spotkał się z kierownictwem wrocławskiego Sądu Apelacyjnego.

więcej
1  ...  4 5 6 7 8 9 10 11 12  ...  73