Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie artykułu pt. "Czego nie wolno CBA" zamieszczonego w „Gazecie Wyborczej” z dnia 8.11.2007 roku., autorstwa Marcina Kąckiego i Bogdana...

2007-11-08

Nieprawdziwe są sugestie dziennikarzy Gazety Wyborczej jakoby opinie przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczyły działań podjętych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z postępowaniem dotyczącym korupcji w Ministerstwie Rolnictwa. Ekspertyzy te...

więcej

KOMUNIKAT PRASOWY w związku z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości nt. „moralnej odpowiedzialności SLD” za śmierć Barbary Blidy

2007-10-18

Wobec dzisiejszego orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie, informujemy, iż w powyższej sprawie Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złoży ponowne zażalenie do sądu drugiej instancji. Przypominamy, iż poprzednio Sąd Apelacyjny, uwzględnił zażalenie Ministra i uchylił...

więcej

KOMUNIKAT PRASOWY w związku z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie LiD przeciwko Zbigniewowi Ziobro

2007-10-18

W nawiązaniu do dzisiejszego orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie, informujemy, iż sąd, wbrew żądaniom Koalicyjnego Komitetu Wyborczego KKW LiD Lewica i Demokraci, nie nakazał Ministrowi Sprawiedliwości przeproszenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej za stwierdzenie o...

więcej

PREZENTACJA PROJEKTU ROZSZERZONEJ KONFISKATY MAJĄTKÓW PRZESTĘPCÓW Konfiskata majątków przestępców konieczna dla skutecznej walki z przestępczością zorganizowaną

2007-10-18

Dnia 18 października 2007 roku w Belwederze odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tematem spotkania była „Rozszerzona konfiskata jako nowoczesny środek walki z przestępczością zorganizowaną”. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Minister...

więcej

KOMUNIKAT PRASOWY

2007-10-16

W związku z dzisiejszymi doniesieniami, dotyczącymi wypadku z udziałem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, informujemy, iż w gronie lekarzy opatrujących Ministra w trakcie badań w warszawskim szpitalu przy ul. Szaserów, nie było prof. Jana Podgórskiego. Tym...

więcej
Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

2007-10-13

Możliwość przesłuchiwania świadków na odległość, skomputeryzowane sale sądowe i prokuratury – to efekty informatyzacji wymiaru sprawiedliwości zaprezentowane na dzisiejszej konferencji prasowej. Była to pierwsza w Polsce konferencja odbywająca się w kilku miastach...

więcej

WKRÓTCE RUSZA ZESPÓŁ DO SPRAW POPRAWY SKUTECZNOŚCI WYKONANIA ORZECZEŃ SĄDOWYCH

2007-10-11

WYKONANIE ORZECZEŃ – PROBLEM MIĘDZYRESORTOWY Zapewnienie ścisłej współpracy wymiaru sprawiedliwości z policją, samorządem terytorialnym, placówkami, w których przebywają nieletni i zakładami leczniczymi będzie celem funkcjonowania nowo powołanego Zespołu do Spraw Poprawy...

więcej

Ruszył II etap kampanii społecznej "Dziecko – świadek szczególnej troski"

2007-10-10

„Wysoki Sądzie – mam prawo się nie bać” - Niezmiernie istotne jest, by dziecko, które dostanie się w niezrozumiałe dla niego tryby wymiaru sprawiedliwości, czuło się bezpiecznie i było w należyty sposób traktowane – powiedziała Wiceminister Sprawiedliwości Beata Kempa...

więcej

Rada Ministrów przyjęła projekt autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy

2007-10-09

Podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 9 października br. przyjęty został projekt autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Celem zaproponowanych zmian do Kodeksu...

więcej

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ UPROWADZANIU DZIECI PRZEZ RODZICÓW?

2007-10-08

Tematyka uprowadzenia dzieci przez własnych rodziców będzie hasłem wywoławczym międzynarodowej konferencji w Pradze. Udział w konferencji wezmą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Konferencja będzie odbywać się w...

więcej

TEST UMIEJĘTNOŚCI

2007-10-04

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w...

więcej

Krajowy Rejestr Karny: Trwają prace w ramach Projektu Pilotażowego Network of Judical Registers

2007-10-04

Sieć błyskawicznej wymiany informacji Już wkrótce Ministerstwo Sprawiedliwości będzie w pełni korzystać z możliwości stwarzanych przez Projekt Pilotażowy Wymiany Informacji z Rejestrów Karnych (Network of Judical Registers). Obecnie trwają w resorcie intensywne prace nad...

więcej

KOLEJNE ZATRZYMANIA W ZWIĄZKU Z KORUPCJĄ W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU W WARSZAWIE

2007-10-04

Minister Sprawiedliwości o wypowiedziach polityków SLD - Moralną odpowiedzialność za samobójstwo Barbary Blidy ponoszą nie prokuratorzy rzetelnie prowadzący postępowanie w obliczu niepodważalnych dowodów popełnienia przestępstwa w sprawie mafii węglowej, ale ci, którzy...

więcej

POWSTAJE SIS – SAD - SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN DLA SĄDÓW

2007-10-02

Europejskie standardy wymiany informacji w sądownictwie Już wkrótce sądy w całej Polsce będą miały powszechny dostęp do Systemu Informacyjnego Schengen – SIS. W tym celu powstaje właśnie aplikacja SIS – SAD. Przystępując do Układu z Schengen polscy obywatele uzyskują...

więcej

RUSZA ELITARNY PION BIURA DS. PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ PROKURATURY KRAJOWEJ

2007-10-01

Prokuratorzy specjalizujący się w walce ze zorganizowaną przestępczością odebrali delegacje z rąk Ministra Sprawiedliwości - Utworzenie profesjonalnej jednostki wyspecjalizowanej w walce ze zorganizowaną przestępczością jest zgodne z najnowszymi, światowymi tendencjami...

więcej

OŚWIADCZENIE NACZELNEGO PROKURATORA WOJSKOWEGO w związku z dzisiejszymi wypowiedziami niektórych członków sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych

2007-09-27

W związku z dzisiejszymi wypowiedziami niektórych członków sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, a zwłaszcza Posła Andrzeja Grzesika, jakoby z mojej wypowiedzi składanej przed Komisją w dniu 13 września 2007 r., można było wyciągnąć wniosek, iż Pan Minister Zbigniew...

więcej

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI NA MIARĘ XXI WIEKU

2007-09-27

Budowa Sądu Rejonowego w Rzeszowie, który do tej pory mieścił się w sześciu różnych budynkach, jest konsekwencją realizacji reformy wymiaru sprawiedliwości. Wczoraj odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod tę inwestycję. - Sąd Rejonowy w Rzeszowie będzie sądem na...

więcej

PIERWSZE W HISTORII OBNIŻENIE STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ

2007-09-26

- Jest to historyczny zwrot, bowiem do tej pory w wolnej Polsce nie obniżano stawek notarialnych – powiedział podczas konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro podpisał rozporządzenie, które przewiduje obniżeniu stawek notarialnych. Zmniejszenie o 50...

więcej

Prokuratorzy rozpracowali grupę przemytników ze „szlaku bałkańskiego”

2007-09-25

- Prokuratura Apelacyjna w Warszawie skierowała dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 29 osobom zamieszanym w sprawę przemytu narkotyków tzw. „szlakiem bałkańskim”. Wszystkie te osoby zostały tymczasowo aresztowane – poinformował podczas...

więcej

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ODPIERA BEZPODSTAWNE ZARZUTY POSŁÓW PO

2007-09-21

Zarzuty przedstawione podczas dzisiejszej konferencji prasowej Julii Pitery i Cezarego Grabarczyka z Platformy Obywatelskiej, kierowane pod adresem Ministerstwa Sprawiedliwości są absurdalne i wyjątkowo kłamliwe – powiedział podczas konferencji prasowej w dniu 21 września...

więcej

OŚWIADCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI dotyczące dzisiejszej publikacji w Gazecie Wyborczej pt. „PO na policji”.

2007-09-20

Z przykrością zmuszony jestem stwierdzić, iż „Gazeta Wyborcza” od wielu miesięcy wielokrotnie publikuje informacje zmanipulowane, nieprawdziwe, mające na celu zdyskredytowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez zarzucanie prokuraturze działań na zlecenie polityczne....

więcej

KOMUNIKAT PRASOWY

2007-09-19

W związku ze sprzecznymi informacjami prasowymi oraz niesłabnącym zainteresowaniem mediów spekulacjami pojawiającymi się po moim wystąpieniu przed komisją ds. Służb Specjalnych pragnę po raz kolejny poinformować: Zaprzeczam, jakoby przed planowanym zatrzymaniem Pani...

więcej

KOMUNIKAT PRASOWY

2007-09-19

W związku z podanymi przez jedną z rozgłośni radiowych informacjami, z których wynika, że szef Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu próbował uchronić przed konsekwencjami swojego zastępcę, który miał wypadek samochodowy i miał odmówić, zasłaniając się immunitetem, poddania...

więcej

ZATRZYMANIA W ZWIĄZKU ZE ŚLEDZTWEM W SPRAWIE TZW. MAFII PALIWOWEJ

2007-09-18

- Ilość wprowadzonego do obrotu przez mafię paliwową nielegalnego paliwa można porównać do ilości paliwa produkowanego przez małą rafinerię – powiedział podczas wczorajszej konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – Ten proceder spowodował nie tylko...

więcej

Powołania na stanowisko komornika

2007-09-17

W poniższym pliku znajdują się informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych w sprawie powołań na stanowsko komornika sądowego. Informacja o postępowaniu

więcej
1  ...  82 83 84 85 86 87 88 89  ...  89