Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

„Prawa pokrzywdzonych: prawna i polityczna perspektywa” – sesja plenarna z udziałem wiceministra sprawiedliwości

„Prawa pokrzywdzonych: prawna i polityczna perspektywa” – sesja plenarna z udziałem wiceministra sprawiedliwości

2014-05-16

Trwająca od 14 maja 2014 r. w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Victim Support Europe umożliwia spotkanie ekspertów z całej Europy w celu wymiany poglądów na temat praw ofiar przestępstw, najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem nowej Dyrektywy UE oraz nowatorskich...

więcej
Inauguracja międzynarodowej konferencji Victim Support Europe

Inauguracja międzynarodowej konferencji Victim Support Europe

2014-05-15

Międzynarodowa konferencja poświęcona jest rozwojowi pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Europie. Działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem są jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Sprawiedliwości, które podejmuje liczne inicjatywy zarówno o...

więcej
Wiceminister sprawiedliwości na Dorocznym Spotkaniu Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

Wiceminister sprawiedliwości na Dorocznym Spotkaniu Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

2014-05-14

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj (14 maja 2014 r.) udział w konferencji „Fascynujące czasy: 25 lat transformacji w Europie Środkowej”, której organizatorem, w ramach Dorocznego Spotkania EBOR jest Narodowy Bank Polski.

więcej
Zaproszenie na otwarcie międzynarodowej konferencji „Rozwój pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Europie” z udziałem Ministra Sprawiedliwości

Zaproszenie na otwarcie międzynarodowej konferencji „Rozwój pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Europie” z udziałem Ministra Sprawiedliwości

2014-05-14

W dniach 14-17 maja 2014 r. w Warszawie odbywa się międzynarodowa konferencja „Rozwójpomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Europie”.

więcej
Zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich oraz psychologicznych kandydatów na sędziów – projekt rozporządzenia wysłany do konsultacji

Zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich oraz psychologicznych kandydatów na sędziów – projekt rozporządzenia wysłany do konsultacji

2014-05-13

W dniu dzisiejszym (13 maja 2014 r.) do konsultacji publicznych i opiniowania oraz do uzgodnień międzyresortowych został wysłany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

więcej
Wyniki z egzaminu adwokackiego i radcowskiego

Wyniki z egzaminu adwokackiego i radcowskiego

2014-05-12

Znane są już wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-21 marca 2014 r. Z danych ogłoszonych przez 77 spośród 78 komisji egzaminacyjnych wynika, że egzamin zdało 81% kandydatów na adwokatów i 62% kandydatów na radców prawnych.

więcej
Sejm RP uchwalił ustawę o prawach konsumenta i zakończył prace nad II transzą deregulacji

Sejm RP uchwalił ustawę o prawach konsumenta i zakończył prace nad II transzą deregulacji

2014-05-09

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu (9 maja 2014 r.) uchwalono ustawę o prawach konsumenta oraz zakończono prace nad II transzą deregulacji. Obie ustawy zostały przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości.

więcej
Prawo restrukturyzacyjne – projekt ustawy wysłany do konsultacji i uzgodnień

Prawo restrukturyzacyjne – projekt ustawy wysłany do konsultacji i uzgodnień

2014-05-09

Dzisiaj (9 maja 2014 r.) do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

więcej
Finał IX. Ogólnopolskiego Konkursu Law Games 2014

Finał IX. Ogólnopolskiego Konkursu Law Games 2014

2014-05-09

W dniach 7-8 maja 2014 r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości odbył się uroczysty Finał IX. Ogólnopolskiego Konkursu Law Games. Inicjatywę honorowym patronatem objął Minister Sprawiedliwości.

więcej
Powołanie Rady projektu poszukiwań miejsc pochówku i identyfikacji ofiar totalitaryzmów

Powołanie Rady projektu poszukiwań miejsc pochówku i identyfikacji ofiar totalitaryzmów

2014-05-08

W dniu 6 maja 2014 r. odbyło się spotkanie z udziałem: Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego, Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr. hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta, Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. dr....

więcej
Zmiana filozofii karania - nowelizacja Kodeksu karnego przyjęta przez Radę Ministrów

Zmiana filozofii karania - nowelizacja Kodeksu karnego przyjęta przez Radę Ministrów

2014-05-08

Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przyjęta dzisiaj (8 maja 2014 r.) nowelizacja projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw to najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 r. nowelizacja...

więcej
Spotkanie z Prezesem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Spotkanie z Prezesem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

2014-05-06

Wiceminister Sprawiedliwości Pan Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj udział w spotkaniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego z Prezesem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Peterem Tomką. Podczas spotkania Prezydent podkreślił, że nasz kraj ma dobre tradycje w aktywnej...

więcej
 Czas na kary wolnościowe – nowy numer kwartalnika „Na wokandzie”

Czas na kary wolnościowe – nowy numer kwartalnika „Na wokandzie”

2014-05-05

Tematem przewodnim dwudziestego, jubileuszowego wydania „Na wokandzie” jest projekt reformy części ogólnej Kodeksu karnego, zmierzającej do ograniczenia kar izolacyjnych w przypadku przestępstw o najmniejszej dolegliwości społecznej.

więcej
Kurator sądowy Andrzej Martuszewicz odznaczony orderem przez Prezydenta RP

Kurator sądowy Andrzej Martuszewicz odznaczony orderem przez Prezydenta RP

2014-05-05

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja, wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

więcej
Uroczystość powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Uroczystość powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

2014-04-30

Dzisiaj (30 kwietnia 2014 r.) Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki wziął udział w uroczystości powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

więcej
Zmiana filozofii karania – nowelizacja Kodeksu karnego

Zmiana filozofii karania – nowelizacja Kodeksu karnego

2014-04-28

Rada Ministrów w przyszłym tygodniu będzie kontynuować prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Projekt reformy stanowi największą od 1997 r. nowelizację przepisów materialnych...

więcej
„Prokuratura a kontradyktoryjny model postępowania sądowego. Wyzwania i możliwe zagrożenia” – konferencja z udziałem Podsekretarza Stanu

„Prokuratura a kontradyktoryjny model postępowania sądowego. Wyzwania i możliwe zagrożenia” – konferencja z udziałem Podsekretarza Stanu

2014-04-24

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski wziął udział w dniu wczorajszym (23 kwietnia 2014 r.) w konferencji „Prokuratura a kontradyktoryjny model postępowania sądowego. Wyzwania i możliwe zagrożenia”.

więcej
Wiceminister sprawiedliwości na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wiceminister sprawiedliwości na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

2014-04-23

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk wziął dzisiaj udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

więcej
Spotkanie dotyczące sytuacji małoletnich matek będących wychowankami placówek resocjalizacyjnych

Spotkanie dotyczące sytuacji małoletnich matek będących wychowankami placówek resocjalizacyjnych

2014-04-17

16 kwietnia 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się spotkanie poświęcone sytuacji małoletnich matek będących wychowankami placówek: opiekuńczych, resocjalizacyjnych, poprawczych, leczniczych. Spotkanie stanowiło kontynuację debaty jaka odbyła się 18...

więcej
Ranking kancelarii prawniczych i konkurs Prawnik Pro Bono - uroczystość z udziałem Ministra Sprawiedliwości

Ranking kancelarii prawniczych i konkurs Prawnik Pro Bono - uroczystość z udziałem Ministra Sprawiedliwości

2014-04-17

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki 16 kwietnia 2014 r. wziął udział w uroczystości ogłoszenia rankingu najlepszych kancelarii prawniczych oraz wyników konkursu Prawnik Pro Bono.

więcej
Minister Sprawiedliwości na uroczystości wręczenia Złotych Paragrafów

Minister Sprawiedliwości na uroczystości wręczenia Złotych Paragrafów

2014-04-16

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki w dniu wczorajszym (15 kwietnia 2014 r,) wziął udział w uroczystości wręczenia Złotych Paragrafów.

więcej
Pakiet propozycji mających na celu efektywniejszą walkę z pijanymi kierowcami – przesłany do konsultacji

Pakiet propozycji mających na celu efektywniejszą walkę z pijanymi kierowcami – przesłany do konsultacji

2014-04-16

W dniu wczorajszym (15 kwietnia br.) został skierowany do konsultacji społecznych przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który zawiera pakiet propozycji mających na celu efektywniejszą walkę...

więcej
Komisje Egzaminacyjne ogłaszają wyniki z egzaminów adwokackiego i radcowskiego

Komisje Egzaminacyjne ogłaszają wyniki z egzaminów adwokackiego i radcowskiego

2014-04-15

Komisje Egzaminacyjne sprawdzają prace egzaminacyjne zdających, którzy w dniach 19–21 marca 2014 r. przystąpili do egzaminu adwokackiego i radcowskiego. Z dotychczasowych danych ogłoszonych przez 14 spośród 78 Komisji Egzaminacyjnych, które przeprowadziły egzamin adwokacki...

więcej
Minister Stanu ds. Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich Simon Hughes z wizytą w Polsce

Minister Stanu ds. Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich Simon Hughes z wizytą w Polsce

2014-04-15

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski spotkali się dzisiaj z brytyjskim Ministrem Stanu ds. Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich Simonem Hughese’em.

więcej
Minister Marek Biernacki na nominacjach sędziowskich

Minister Marek Biernacki na nominacjach sędziowskich

2014-04-15

Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył 14-04-2014 r. akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

więcej
1  ...  5 6 7 8 9 10 11 12 13  ...  73