Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

OGŁOSZENIE O TESTACH UMIEJĘTNOŚCI

2007-08-08

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Ust. z 2002 roku, nr 126, poz. 1069 ze zm.) oraz paragrafu 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu przeprowadzenia testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. Ust. z 2005 roku, nr 258, poz. 2156) ogłasza cztery terminy przeprowadzenia testów umiejętności w roku 2008:
Termin pierwszy - na dzień 03 marca 2008 roku, godz. 10.00 i na dzień 04 marca 2008 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 14 marca 2008 roku, godz. 10.00-część ustna;
Termin drugi - na dzień 02 czerwca 2008 roku, godz. 10.00 i na dzień 03 czerwca 2008 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 13 czerwca 2008 roku, godz. 10.00-część ustna;
Termin trzeci - na dzień 08 września 2008 roku, godz. 10.00 i na dzień 09 września 2008 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 19 września 2008 roku, godz. 10.00- część ustna;
Termin czwarty - na dzień 17 listopada 2008 roku, godz. 10.00 i na dzień 18 listopada 2008 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 28 listopada 2008 roku, godz. 10.00-część ustna;

lista aktualności archiwalnych