Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

95-lecie Służby Więziennej
95-lecie Służby Więziennej
95-lecie Służby Więziennej

„95-lecie Służby Więziennej a działania prewencyjne przed przestępczością” konferencja z udziałem Podsekretarza Stanu

2014-04-01

Wczoraj (31 marca 2014 r.) odbyła się X Ogólnopolska Konferencja penitencjarna pt. „95-lecie Służby Więziennej a działania prewencyjne przed przestępczością”. Udział w niej wziął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski.

Spotkanie odbyło się w warszawskim kinie Praha. Organizatorami konferencji byli gen. Jacek Włodarski - Dyrektor Generalny Służby Więziennej, ks. dr Paweł Wojtas - Naczelny Kapelan Więziennictwa, płk Anna Osowska-Rembecka - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie i prof. Marek Konopczyński – Rektor WSNS PEDAGOGIUM.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, władz rządowych i samorządowych, Kościoła, sądów, Policji, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, uczelni wyższych, fundacji i organizacji współpracujących ze Służbą Więzienną, dyrektorzy szkół, ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych.

- Jakie działania powinniśmy podjąć aby Służba Więzienna nie była sama w trudnych momentach, jeśli ktoś nie do końca przekonany o dobrych celach swojego życia ciągle zbacza z drogi? – pytał wiceminister Stanisław Chmielewski – Wierzę w to, że można się zmienić korzystając z dobrych wzorów, a tych wzorów powinny dostarczać wszystkie służby, oświata, która ma ważne miejsce w życiu społecznym, i rodzina. Misję kierowania dobrych sygnałów trzeba uzewnętrznić, urzeczywistnić, by nie była tylko teorią. Trzeba wcielić ją w życie podejmując działania resocjalizacyjne i readaptacyjne, a jeżeli dojdziemy również do ustaleń prewencyjnych, to będzie to pełna triada efektywnie zmieniająca rzeczywistość społeczną – mówił.

Podczas konferencji zaprezentowano reportaż przygotowany przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie pt. „Czas wolności.

Otworzył on dyskusję na temat resocjalizacji, readaptacji społecznej, wykluczenia społecznego, stygmatyzacji oraz wychowania, profilaktyki i prewencji – zjawisk, wobec których toczy się nieustająca dyskusja, różnie ocenianych przez praktyków, teoretyków, opinię społeczną i media.

Film „Czas wolności”, to kontynuacja dwóch wcześniejszych filmów Okręgowego Inspektoratu SW w Warszawie - „Więzienie-stracony czas” i „Więzienny czas” jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące efektywności oddziaływań penitencjarnych i przyczyn powrotności do przestępstwa.

Podczas drugiej części konferencji prelegenci omówili zagadnienia związane z kształtowaniem osobowości młodych ludzi, wpływem rodziny, szkoły, środowiska lokalnego i Kościoła na ich funkcjonowanie, socjalizacją i resocjalizacją, poczuciem bezpieczeństwa i działaniami związanymi z wychowaniem i zapobieganiem przestępczości wśród nieletnich.  


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych