Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Przedstawiciele Norweskiej Krajowej Administracji Sądów z wizytą studyjną w Polsce
Przedstawiciele Norweskiej Krajowej Administracji Sądów z wizytą studyjną w Polsce

Przedstawiciele Norweskiej Krajowej Administracji Sądów z wizytą studyjną w Polsce

2014-04-01

W dniach 1 i 2 kwietnia 2014 r. z wizytą studyjną w Polsce przebywają przedstawiciele Norweskiej Krajowej Administracji Sądów  - partnera Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie „Wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”.

Projekt realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i koordynowany przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wizyty studyjne mają na celu zapoznanie z systemami wparcia ofiar przestępstw funkcjonującymi w Polsce i Norwegii. Podczas spotkania w Ministerstwie goście spotkają się z Wiceministrem Wojciechem Węgrzynem oraz przedstawicielami Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka.

Zostaną na nim przedstawione informacje w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również zaprezentowana zostanie pozostała działalność Departamentu.

Po spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się wizyta w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań przy Fundacji „Dzieci Niczyje” w Warszawie. 

W dniu 2 kwietnia br. Goście złożą wizytę w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 82), gdzie spotkają się z sędziami wydziału karnego, a następnie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe (ul. Terespolska) spotkają się z Prezesem Sądu, zwiedzą salę rozpraw, pokój przesłuchań dla dzieci i ofiar zgwałceń, a także Punkt Obsługi Interesantów.

Po południu Goście zwiedzą Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Warszawie (ul. Korotyńskiego).


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych