Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Źródło: www.sxc.hu

Forum IT dla Kierowników w Administracji

2014-04-04

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości – Koordynator Krajowy ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, prof. Jacek Gołaczyński w dniu 3 kwietnia 2014 r. wziął udział Forum IT dla Kierowników w Administracji, które odbyło się w Zakopanem.

„Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości – wpływ nowych technologii na prace sądów i innych instytucji publicznych” - to tytuł wykładu, jaki zaprezentował Koordynator Krajowy.

W trakcie tego wykładu prof. Gołaczyński przedstawił i omówił aktualne osiągnięcia informatyczne w wymiarze sprawiedliwości, w tym protokół elektroniczny, Portale Informacyjne i Orzeczeń oraz zagadnienia związane z rejestracją spółek przez Internet.

Celem spotkania była wymiana dobrych praktyk z zakresu stosowania technologii informatycznych, które w znaczący sposób mogą poprawić funkcjonowanie urzędów.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych