Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Minister Sprawiedliwości - Marek Biernacki podczas swojego wystąpienia na konferencji naukowej „Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce”.

Minister Sprawiedliwości na konferencji naukowej

2014-04-07

„Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce” – to tytuł konferencji, w której udział bierze Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki. W trakcie swojego wystąpienia Minister krótko zasygnalizował uczestnikom konferencji zagadnienia związane z jej tematyką.

Dwudniowa (7-8 kwietnia 2014 r.) konferencja naukowa odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Organizowana jest w ramach współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku.

- Wyrażam głęboką nadzieję, iż wygłoszone dzisiaj i jutro referaty oraz przeprowadzone po nich dyskusje przyczynią się do zrealizowania postawionych celów. Poczynione ustalenia zaś poszerzą wiedzę na temat długoterminowych kar pozbawienia wolności, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w praktyce oraz przyczynią się do wyciagnięcia konstruktywnych wniosków w tym przedmiocie, które będą mogły być wykorzystane, np. w toku dalszych prac legislacyjnych – mówił w trakcie konferencji Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki.

Poza osobami naukowo zajmującymi się prawem karnym referaty wygłoszą przedstawiciele nauk społecznych, psychologii, psychiatrii oraz doświadczeni funkcjonariusze Służby Więziennej.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych