Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Podsekretarz Stanu na konferencji naukowej

2014-04-10

„Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje – efektywność” – to tytuł VI. Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45. rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka, w której udział wziął wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski.

Konferencja odbywa się w dniach 9-11 kwietnia 2014 r. w siedzibie Sejmu RP.

 - Obchodzona w bieżącym roku 55. rocznica utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stanowiąca asumpt do dyskusji nad modelami ochrony praw człowieka w ramach organizowanej Konferencji, stanowi dla mnie doskonałą okazję do krótkiego podsumowania działalności Trybunału w Europie, a także wdrażania jego standardów w Polsce – mówił Podsekretarz Stanu Stanisław Chmielewski.

Wiceminister podkreślił, że Europejska Konwencja Praw Człowieka jest prawdziwą konstytucyjną kartą podstawowych, cywilnych i politycznych, praw i wolności dla krajów skupionych w Radzie Europy. Konwencja stanowi wspólną wartość europejskich demokracji tworząc zespół kryteriów, którym powinny odpowiadać systemy polityczne, aby można je było uznać za prawdziwie demokratyczne.

 - Z satysfakcją pragnę poinformować, że nastąpił znaczący spadek liczby wyroków wydanych przez Trybunał w sprawach przeciwko Polsce – mówił wiceminister. Na skutek licznych działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na rzecz dostosowania praktyki polskiego wymiaru sprawiedliwości do standardów orzecznictwa Trybunału, w ostatnich latach systematyczne maleje liczba skarg kierowanych przeciwko Polsce oraz skarg zakomunikowanych Rządowi RP – wskazał.

Konferencję honorowym patronatem objęli: Novanethem Pillay, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka. Organizatorami są: Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych