Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Spotkanie z brytyjskim Ministrem Stanu ds. Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich Simonem Hughese’em.
Spotkanie z brytyjskim Ministrem Stanu ds. Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich Simonem Hughese’em.
Spotkanie z brytyjskim Ministrem Stanu ds. Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich Simonem Hughese’em.

Minister Stanu ds. Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich Simon Hughes z wizytą w Polsce

2014-04-15

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski spotkali się dzisiaj z brytyjskim Ministrem Stanu ds. Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich Simonem Hughese’em.

Spotkanie odbyło się w siedzibie resortu sprawiedliwości.

Podczas rozmowy poruszono między innymi temat wystąpienia Wielkiej Brytanii z instrumentów byłego III filaru UE (współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych) na mocy Protokołu nr 36 do Traktatu z Lizbony.

- Zależy nam, by Wielka Brytania przystąpiła ponownie do jak największej liczby instrumentów – mówił Minister Marek Biernacki. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmujemy decyzję o ponownym przystąpieniu do najważniejszego instrumentu z obszaru sprawiedliwości, czyli do europejskiego nakazu aresztowania. Liczymy jednak na rozszerzenie obecnej listy 35 instrumentów, do których Wielka Brytania zamierza ponownie przystąpić. W szczególności wyrażamy nadzieję, że będzie to dotyczyło wzajemnego uznawania orzeczeń probacyjnych oraz Europejskiej Sieci Sądowniczej – zaznaczył.

Ministrowie na dzisiejszym spotkaniu wymienili się również informacjami na temat aktualnych zmian legislacyjnych przeprowadzanych w Polsce i Wielkiej Brytanii. 

Minister Marek Biernacki wspomniał o nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która wprowadza zmianę filozofii prowadzenia procesu sądowego przez zaktywizowanie stron procesowych (obrońcy i oskarżyciela) przy jednoczesnym wzmocnieniu roli sądu, jako arbitra oraz o nowelizacji kodeksu karnego, która zmienia filozofię karania poprzez zwiększenie udziału kar wolnościowych w orzeczeniach sądów. Minister poinformował również gości o wysłanym do uzgodnień projekcie ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka oraz o projekcie nowej ustawy o prokuraturze.

Ministrowie rozmawiali również o możliwych obszarach współpracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości i rządów prawa na Ukrainie.

Jako Minister Stanu ds. Sprawiedliwości I Swobód Obywatelskich Simon Hughes jest odpowiedzialny m.in. za kwestie: prawa rodzinnego i mediacji, kobiet przestępców, swobód obywatelskich, praw człowieka, swobodnego dostępu do informacji, ochrony i wymiany danych.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych