Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Spotkanie dotyczące sytuacji małoletnich matek będących wychowankami placówek resocjalizacyjnych
Spotkanie dotyczące sytuacji małoletnich matek będących wychowankami placówek resocjalizacyjnych

Spotkanie dotyczące sytuacji małoletnich matek będących wychowankami placówek resocjalizacyjnych

2014-04-17

16 kwietnia 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się spotkanie poświęcone sytuacji małoletnich matek będących wychowankami placówek: opiekuńczych, resocjalizacyjnych, poprawczych, leczniczych. Spotkanie stanowiło kontynuację debaty jaka odbyła się 18 lutego 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Stanisław Chmielewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawiciele MPiPS, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny – Pani Anna Andrzejewska, Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Zakładów Poprawczych oraz przedstawiciele resortu sprawiedliwości.

Tematem spotkania było omówienie sytuacji małoletnich matek będących wychowankami  placówek resocjalizacyjnych oraz przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych.

Dyrektorzy placówek podzielili się własnymi doświadczeniami w tym zakresie.

Kolejna debata odbędzie się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych