Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

P8010088.JPG

Powołanie Rady projektu poszukiwań miejsc pochówku i identyfikacji ofiar totalitaryzmów

2014-05-08

W dniu 6 maja 2014 r. odbyło się spotkanie z udziałem: Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego, Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr. hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta, Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. dr. hab. Andrzeja Ciechanowicza oraz reprezentującego Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia.

W związku rozszerzającym się zakresem, prowadzonych na podstawie porozumień z dnia 10 listopada 2011 r. między IPN a MS i ROPWiM oraz z dnia 28 września 2012 r. między IPN a PUM, poszukiwań miejsc pochówku i identyfikacji ofiar reżimów totalitarnych postanowiono o powołaniu Rady tego projektu, którą będą tworzyć szefowie wymienionych instytucji.

Rada będzie systematycznie zapoznawać się z przebiegiem prac poszukiwawczych i identyfikacyjnych oraz ustalać priorytetowe kierunki działania. Członkowie Rady będą określać daty uroczystości wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar oraz koordynować działania związane z przekazywaniem opinii publicznej informacji o realizacji projektu, w tym o poniesionych nakładach finansowych.

Rada informuje, że prace poszukiwawcze i ekshumacyjne prowadzone są wyłącznie przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Instytut Pamięci Narodowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w oparciu o przyznane środki z budżetu państwa. Prace identyfikacyjne finansowane są ze środków budżetu państwa, środków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz darowizn osób fizycznych i prawnych. Podmioty zainteresowane wsparciem prac identyfikacyjnych poprzez organizację zbiórek publicznych powinny zwrócić się do Rady projektu o autoryzację ich działań.

Członkowie Rady przedstawili bieżące działania reprezentowanych przez nich instytucji, dotyczące realizacji porozumień o poszukiwaniu i identyfikacji ofiar totalitaryzmów. Rektor PUM poinformował, że z DNA wyizolowanego ze szczątków 194 osób dotąd ekshumowanych na powązkowskiej „Łączce” uzyskano 112 indywidualnych profili genetycznych. Brak uzyskania profili genetycznych pozostałych 82 osób spowodowany jest wysokim stopniem degradacji materiału genetycznego, stąd też podjęto próby wyizolowania DNA z kolejnych pobranych podczas ekshumacji próbek pozostających w dyspozycji Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. Nadal brakuje próbek materiału porównawczego, pochodzącego od bliskich wielu osób straconych w Więzieniu Mokotowskim w Warszawie (ich wykaz znajduje się na stronie: poszukiwania.ipn.gov.pl). Prezes IPN poinformował o planowanym powołaniu w strukturze centrali IPN samodzielnego Wydziału Poszukiwań oraz o prowadzonych pracach na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku, podkreślając dobrą współpracę ze Służbą Więzienną. Sekretarz ROPWiM i Prezes IPN zrelacjonowali przebieg prowadzonych w ostatnim czasie rozmów z władzami Miasta Stołecznego Warszawy i Województwa Mazowieckiego w sprawie trzeciego etapu prac na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie oraz budowy Panteonu Narodowego. Minister Jerzy Kozdroń zadeklarował wsparcie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, m.in. w postaci dodatkowych ekspertyz prawnych.

Spotkania Rady będą się odbywać przynajmniej raz na kwartał.

lista aktualności archiwalnych