Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

_AER4838.jpg

Wiceminister sprawiedliwości na Dorocznym Spotkaniu Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

2014-05-14

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj (14 maja 2014 r.) udział w konferencji „Fascynujące czasy: 25 lat transformacji w Europie Środkowej”, której organizatorem, w ramach Dorocznego Spotkania EBOR jest Narodowy Bank Polski.

Podczas konferencji paneliści przedstawiali różne aspekty transformacji gospodarczej i ustrojowej, w tym jej wpływ na sektor prywatny, społeczeństwo, edukację, styl życia, kulturę oraz media.

Celem konferencji była prezentacja fascynującego procesu transformacji z szerokim spektrum konsekwencji dla różnych jej uczestników, a także przekazanie wartości artystycznych i zainspirowanie audytorium do przemyśleń nad omawianą tematyką.

W międzynarodowym audytorium konferencji znaleźli się m.in. przedstawiciele administracji publicznej z 64 państw członkowskich EBOR, banków centralnych, komercyjnych i inwestycyjnych, międzynarodowych instytucji finansowych, środowisk gospodarczych, organizacji pozarządowych.

Motywem przewodnim Dorocznego Spotkania w roku 2014 r. jest 25. rocznica zainicjowania procesu transformacji ustrojowej i gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej, który zaowocował wprowadzeniem demokracji i ustanowieniem gospodarki rynkowej w tej części Europy.

Doroczne Spotkanie EBOR po raz pierwszy jest organizowane w Polsce.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych