Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Minister Sprawiedliwości - Marek Biernacki podczas swojego wystąpienia na Międzynarodowej Konferencji Victim Support Europe
Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Victim Support Europe

Inauguracja międzynarodowej konferencji Victim Support Europe

2014-05-15

- Takie spotkania jak dzisiejsze, organizowane są corocznie, od wielu lat, w różnych krajach. Jesteśmy zaszczyceni i czujemy się wyróżnieni, że w tym roku konferencja odbywa się w Polsce. Fakt, iż organizatorzy konferencji poprosili nas o organizację tegorocznego spotkania świadczy o tym, że międzynarodowi eksperci pozytywnie oceniają działania, jakie w ostatnich latach nasz kraj podejmuje na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem – mówił inaugurując dzisiejszą konferencję Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki.

Międzynarodowa konferencja poświęcona jest rozwojowi pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Europie. Działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem są jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Sprawiedliwości, które podejmuje liczne inicjatywy zarówno o charakterze legislacyjnym, jak i organizacyjnym. Ich celem jest poprawa sytuacji i większa ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem.

- Przed nami kolejne ważne wyzwanie – implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25.10.2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw – powiedział Minister Marek Biernacki. Między innymi temu tematowi poświęcona będzie dzisiejsza konferencja. Zagadnieniem tym, na co dzień zajmują się wszystkie Kraje Członkowskie. - My także podejmujemy działania w tym zakresie, zarówno o charakterze legislacyjnym, jak i organizacyjnym. W trosce o uzyskanie jak najlepszych rozwiązań, także o charakterze praktycznym, podjąłem decyzję o powołaniu Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem – zaznaczył Minister Sprawiedliwości.

Do pracy w Radzie zaproszono przedstawicieli innych resortów, instytucji oraz organizacji pozarządowych, aby podjąć szereg działań nie tylko w celu implementacji Dyrektywy, ale by przyjęte rozwiązania – zarówno legislacyjne, jak i organizacyjne służyły poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, a pomoc im udzielana była realna i jak najbardziej efektywna.

Międzynarodowa konferencja odbywa się w dniach 14-17 maja 2014 r. w Warszawie. Victim Support Europe została założona w 1990 r. przez organizacje zajmujące się pomocą na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Victim Support Europe jest organizacją zrzeszającą 34 organizacje pozarządowe z 25 państw Unii Europejskiej.

Coroczna konferencja jest organizowana przez Victim Support Europe. Dotyczy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem poprzez umożliwianie spotkań ekspertów w celu wymiany poglądów na temat praw ofiar, najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem nowej Dyrektywy UE oraz nowatorskich sposobów świadczenia usług wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem.

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych