Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Wystąpienie wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna na Międzynarodowej Konferencji Victim Support Europe
Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Victim Support Europe
Wystąpienie wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna na Międzynarodowej Konferencji Victim Support Europe
Międzynarodowa Konferencja Victim Support Europe

„Prawa pokrzywdzonych: prawna i polityczna perspektywa” – sesja plenarna z udziałem wiceministra sprawiedliwości

2014-05-16

Trwająca od 14 maja 2014 r. w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Victim Support Europe umożliwia spotkanie ekspertów z całej Europy w celu wymiany poglądów na temat praw ofiar przestępstw, najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem nowej Dyrektywy UE oraz nowatorskich sposobów świadczenia usług wsparcia ofiarom. 

W dniu dzisiejszym (16 maja 2014 r.) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął udział w posiedzeniu plenarnym: „Prawa pokrzywdzonych: prawna i polityczna perspektywa”.

 - Niezwykle doceniam Państwa udział w Konferencji, potrzebnej i skutecznej akcji, jaką jest wprowadzenie w życie Dyrektywy UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Zobligowanie ustawodawstw krajowych do pełnego wprowadzenia jej przepisów w życie stanowi najistotniejszy w ostatnim okresie krok do poprawy pozycji pokrzywdzonych w zakresie ich ochrony zapewnianej przez państwa członkowskie – mówił w trakcie swojego wystąpienia wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn.

Przypomniał również, że Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje liczne działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. - Mamy świadomość, że przed nami stoją nowe wyzwania. Godne podkreślenia jest to, że z roku na rok w realizację takich działań włącza się coraz większa liczba różnych resortów, instytucji i środowisk – dodał wiceminister. Nie do przecenienia jest także dobra – w naszej ocenie – współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem. Współpraca ta daje coraz lepsze efekty w postaci realnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ale także i takie jak dzisiejsza konferencja, współorganizowana także we współpracy z sektorem pozarządowym – zakończył.

Międzynarodowa konferencja odbywa się w dniach 14-17 maja 2014 r. w Warszawie. Victim Support Europe została założona w 1990 r. przez organizacje zajmujące się pomocą na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Victim Support Europe jest organizacją zrzeszającą 34 organizacje pozarządowe z 25 państw Unii Europejskiej.

Po raz pierwszy gospodarzem konferencji jest Polska. Za organizację odpowiada Ogólnopolski Związek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem „Subvenia Victima” oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Możliwość zorganizowania w Polsce prestiżowej konferencji dla europejskiego forum ekspertów tworzących systemy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem (z udziałem m.in. przedstawicieli Agencji Praw Podstawowych, Parlamentu Europejskiego, ministerstw sprawiedliwości innych krajów) oraz zajmujących się bezpośrednim świadczeniem pomocy jest dowodem na to, że wychodzenie naprzeciw potrzebom i problemom ofiar przestępstw stanowi ważny dla naszego kraju obszar aktywności oraz przedstawienia polskich rozwiązań, szczególnie tych, które stanowią przykłady współpracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi. Daje to również realną szansę zwrócenia uwagi uczestników konferencji na kierunek rozwoju polskiego systemu pomocy ofiarom przestępstw.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

lista aktualności archiwalnych