Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Egzamin komorniczy.

Wyniki z egzaminu komorniczego

2014-05-20

Znane są już wyniki egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 1-2 kwietnia 2014  r. Z danych ogłoszonych przez 7 komisji egzaminacyjnych wynika, że do egzaminu komorniczego przystąpiło 624 zdających. Wynik pozytywny uzyskały 362 osoby (około 58 %) a wynik negatywny - 262 osoby (około 42 %).

Rezultaty egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:

  • w Gdańsku do egzaminu przystąpiło 85 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 43 osoby, tj. około 51% zdających,
  • w Katowicach do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 47 osób, tj. około 68% zdających,
  • w Krakowie do egzaminu przystąpiło 109 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 59 osób, tj. około 54% zdających,
  • w Łodzi do egzaminu przystąpiło 107 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 79 osób, tj. około 75% zdających,
  • w Poznaniu do egzaminu przystąpiły 92 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 36 osób, tj. 40% zdających,
  • w Warszawie do egzaminu przystąpiło 98 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 55 osób, tj. około 56% zdających,
  • we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 43 osoby, tj. około 62% zdających,

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), egzamin komorniczy nie obejmował już części ustnej. W trakcie egzaminu zdający opracowywali dwa zadania pisemne, dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. Pozytywny wynik egzaminu komorniczego otrzymuje zdający, który z każdego z zadań pisemnych z egzaminu otrzymał ocenę pozytywną.

Od uchwały o wyniku egzaminu zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

lista aktualności archiwalnych