Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Impreza sportowa WIZERUNEK NA START zorganizowana w ramach projektu "Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”
Impreza sportowa WIZERUNEK NA START zorganizowana w ramach projektu "Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”
Impreza sportowa WIZERUNEK NA START zorganizowana w ramach projektu "Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”
Impreza sportowa WIZERUNEK NA START zorganizowana w ramach projektu "Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”
Impreza sportowa WIZERUNEK NA START zorganizowana w ramach projektu "Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”
Impreza sportowa WIZERUNEK NA START zorganizowana w ramach projektu "Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”
Impreza sportowa WIZERUNEK NA START zorganizowana w ramach projektu "Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”
Impreza sportowa WIZERUNEK NA START zorganizowana w ramach projektu "Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”
Impreza sportowa WIZERUNEK NA START zorganizowana w ramach projektu "Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”
Impreza sportowa WIZERUNEK NA START zorganizowana w ramach projektu "Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”
Impreza sportowa WIZERUNEK NA START zorganizowana w ramach projektu "Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”
Impreza sportowa WIZERUNEK NA START zorganizowana w ramach projektu "Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”

Podsumowanie ostatniej imprezy sportowej „WIZERUNEK NA START!” w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”

2014-05-27

W dniu 22 maja 2014 r. na terenie hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota odbyła się impreza Ministerstwa Sprawiedliwości podsumowująca cykl imprez integracyjno-rekreacyjnych „WIZERUNEK NA START!” z udziałem wychowanków placówek dla nieletnich i uczniów szkół lokalnych.

Wydarzenie zorganizowano w projekcie „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Imprezę otworzył Pan Stanisław Chmielewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości witając wszystkich uczestników oraz dziękując za obecność zaproszonych gości i licznie przybyłą publiczność, w tym przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, na terenie której Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny zorganizowało sportowe spotkanie adresowane do nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie oraz Fundacji po DRUGIE.

Gościem specjalnym był Pan Sebastian Chmara – lekkoatleta specjalizujący się w wielobojach, zaś imprezę poprowadził Pan Kajetan Broniewski –  wioślarz, trzykrotny olimpijczyk, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie.  

W imprezie wzięło udział ok. 150 uczestników spośród nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz uczniów lokalnych szkół. Wśród nich – wychowankowie 15 placówek dla nieletnich:

 • Zakład Poprawczy w Grodzisku Wlkp.
 • Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie
 • Zakład Poprawczy w Poznaniu
 • Zakład Poprawczy w Witkowie
 • Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
 • Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Studzieńcu
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Warszawie-Falenicy
 • Schronisko dla Nieletnich w Warszawie-Okęciu
 • Zakład Poprawczy w Białymstoku
 • Zakład Poprawczy w Barczewie
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach
 • Schronisko dla Nieletnich w Dominowie

oraz uczniowie 4 otwartych szkół lokalnych:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej
 • Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Międzyborowie
 • Gimnazjum im. Edwarda hrabiego Krasińskiego w Radziejowicach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie.

Wśród publiczności znaleźli się m.in. studenci PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 w Warszawie, uczniowie Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku w Warszawie oraz młodzież czeczeńska zaprzyjaźniona z Gimnazjum Społecznym nr 20 przy ulicy Raszyńskiej w Warszawie.

Zawodnicy startowali w 3 konkurencjach drużynowych oraz w 4 konkurencjach indywidualnych.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i torbami sportowymi, zaś wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci worków sportowych oraz bidonów. Równolegle do zawodów sportowych prowadzone były gry i quizy o tematyce sportowej animowane przez Pana Sebastiana Chmarę oraz Pana Kajetana Broniewskiego.

Podczas imprezy uczestnicy oraz publiczność mieli okazję zobaczyć multimedialny pokaz prac artystycznych nieletnich przesłanych na konkurs „Zmieniam swój świat – zmieniam siebie”,  organizowany pod koniec 2013 roku w ramach projektu „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”.

Celem konkursu było umożliwienie nieletnim kształtowania swojego wizerunku poprzez własną ekspresję artystyczną oraz popularyzacja ich twórczości. Tematem przewodnim konkursu była osobista ekspresja artystyczna nieletnich dotycząca ich wyobrażeń na temat tego, kim są i kim będą w przyszłości, po opuszczeniu zakładu dla nieletnich.

Podczas imprezy wyświetlane były prace w jednej z czterech kategorii konkursowych - fotografii. Fotografie zostały wykonane przez osoby nieletnie w wieku 13-21 lat, przebywające w zakładach i schroniskach dla nieletnich na terenie całej Polski.

Organizacja imprez sportowych o charakterze integracyjno-rekreacyjnym z udziałem znanego i cenionego sportowca wspierającego je swoim wizerunkiem, stworzyła warunki do wspólnego spotkania poza terenem placówki, zaprezentowania się w obszarze konkurencji sportowych przyciągających uwagę samych uczestników, jak i szerszej społeczności.

Celem imprezy były:

 • poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży przebywającej w zakładach dla nieletnich,
 • wzrost integracji społecznej tej grupy,
 • stworzenie szansy do pokazania młodzieży przebywającej w zakładach dla nieletnich z innej niż dotychczas strony,
 • pokazanie placówek wychowawczych jako miejsc, które stymulują pełny rozwój osobowy swoich wychowanków (m.in. resocjalizacja poprzez sport!),
 • stworzenie warunków do wspólnego spotkania nieletnich z uczniami szkół lokalnych poza terenem placówki i zaprezentowania się w obszarze konkurencji sportowych.

Dodatkowym wzmocnieniem wymiaru integracyjnego imprezy sportowej w Warszawie była organizacja wizyty uczniów szkół lokalnych w wytypowanej placówce dla nieletnich, umożliwiającej wzajemny kontakt nieletnich i uczniów oraz zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania placówek. Wizyta poprzedzająca imprezę sportową w Warszawie odbyła się w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu w dniu 14 maja 2014 r. pod hasłem VI DZIEŃ EUROPEJSKI – „DZIEŃ GRECKI”.  

Łącznie w ramach cyklu „WIZERUNEK NA START!”, poza imprezą warszawską, odbyły się jeszcze trzy regionalne imprezy:

 • impreza sportowa nr 1 w Bydgoszczy w dniu 24 lutego 2014 roku, Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka” w Bydgoszczy, Gość specjalny – Paweł Januszewski,
 • impreza sportowa nr 2 w Katowicach w dniu 26 lutego 2014 roku, hala AWF w Katowicach, Gość specjalny – Artur Partyka,
 • impreza sportowa nr 3 we Wrocławiu w dniu 04 kwietnia 2014 roku, hala AWF we Wrocławiu, Gość specjalny – Artur Partyka.

 

lista aktualności archiwalnych