Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

MS.jpg

Powołanie Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem

2014-05-27

 

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki powołał Radę do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.

Do zadań Rady należy proponowanie rozwiązań o charakterze organizacyjno-praktycznym służących implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, a także opiniowanie przedstawianych przez Ministra Sprawiedliwości projektów aktów prawnych, opracowań i propozycji rozwiązań służących wzmocnieniu pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W skład powołanej 19 maja br. Rady wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej, Federacji Subvenia Victima, Fundacji„Dzieci Niczyje”, Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Fundacji „Pomoc kobietom i dzieciom (Rozwód, Przemoc, Głód)” oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Wydział Komunikacji Społęcznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych