Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Podpisanie Programu współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy w latach 2014-2016.
Podpisanie Programu jest dla mnie, Ministra Sprawiedliwości jednym z najważniejszych wydarzeń, w jakich do tej pory uczestniczyłem. Wspieranie Ukrainy to dla mnie obowiązek i honor – powiedział Minister Marek Biernacki
Podpisanie Programu jest dla mnie, Ministra Sprawiedliwości jednym z najważniejszych wydarzeń, w jakich do tej pory uczestniczyłem. Wspieranie Ukrainy to dla mnie obowiązek i honor – powiedział Minister Marek Biernacki
W trakcie dzisiejszego spotkania odbyły się również dwustronne rozmowy dotyczące między innymi walki z korupcją i regulacji prawnych odnośnie rejestrów sądowych.

Podpisanie Programu współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy w latach 2014-2016.

2014-05-29

Z wizytą w Polsce, w dniach 29-31 maja 2014 r. przebywa delegacja z Ukrainy.

W dniu dzisiejszym (29 maja 2014 r.) Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Minister Sprawiedliwości Ukrainy Pavlo Petrenko podpisali Program współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy w latach 2014-2016. Spotkanie odbyło się w siedzibie resortu sprawiedliwości.

Udział w dzisiejszym spotkaniu wziął również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn oraz Pani Inna Yemelianova Pierwszy Wiceminister Sprawiedliwości Ukrainy.

- Podpisanie Programu jest dla mnie, Ministra Sprawiedliwości jednym z najważniejszych wydarzeń, w jakich do tej pory uczestniczyłem. Wspieranie Ukrainy to dla mnie obowiązek i honor – powiedział Minister Marek Biernacki.

Podpisany dzisiaj dokument stwarza podstawę do ścisłej i efektywnej współpracy w zakresie wzajemnej wymiany informacji i praktycznych doświadczeń w odniesieniu do prawa i praktyki sądowej. W ramach Programu organizowane będą spotkania ekspertów mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych prawników. Regularne konsultacje ekspertów w sprawach cywilnych i karnych przewidziane w Programie pozwolą na bieżące reagowanie na ewentualne problemy pojawiające się we wzajemnym obrocie prawnym.

Program stanowi stworzenie kolejnej, prawnej podstawy do współpracy, która przyczyni się także do aktywizacji współpracy faktycznej między resortami sprawiedliwości obu państw. Nie bez znaczenia jest fakt, że współpraca, w szczególności w zakresie zapoznawania się przez stronę ukraińską z doświadczeniami i standardami polskiego resortu sprawiedliwości, będzie przyczyniała się do umacniania na Ukrainie demokracji oraz rządów prawa.

W trakcie dzisiejszego spotkania odbyły się również dwustronne rozmowy dotyczące między innymi: walki z korupcją, regulacji prawnych odnośnie rejestrów sądowych. Dokonano prezentacji systemów informatycznych wspierających rejestry sądowe. Eksperci z Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawili gościom informację dotyczącą wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W trakcie trzydniowego pobytu w Polsce delegacja z Ukrainy odbędzie wizytę między innymi w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Sądzie Najwyższym, odwiedzi XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz Prokuraturę Generalną.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych