Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Pod listem intencyjnym podpisy złożyli ze strony MS Republiki Mołdawii Wiceminister Sprawiedliwości Pan Vladimir Grosu, ze strony polskiej Podsekretarz Stanu Pan Stanisław Chmielewski.
Pod listem intencyjnym podpisy złożyli ze strony MS Republiki Mołdawii Wiceminister Sprawiedliwości Pan Vladimir Grosu, ze strony polskiej Podsekretarz Stanu Pan Stanisław Chmielewski.
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Sprawiedliwości Republiki Mołdawii.
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Sprawiedliwości Republiki Mołdawii.

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Sprawiedliwości Republiki Mołdawii

2014-06-10

W dniu 10 czerwca 2014 roku między Ministrem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Sprawiedliwości Republiki Mołdawii podpisany został list intencyjny, w którym Strony zadeklarowały wolę współpracy dotyczącą wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie probacji i służb penitencjarnych.

Pod listem intencyjnym podpisy złożyli ze strony MS Republiki Mołdawii Wiceminister Sprawiedliwości Pan Vladimir Grosu, ze strony polskiej Podsekretarz Stanu Pan Stanisław Chmielewski.

List intencyjny wstępnie określa zakres współpracy pomiędzy obydwoma Państwami w przedmiocie promowania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń, w tym zapoznania przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Mołdawii z systemem i sposobem funkcjonowania służb probacyjnych i Służby Więziennej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obszary współpracy w zakresie służb probacyjnych i Służby Więziennej.

Współpraca Ministerstw Sprawiedliwości Polski i Mołdawii dotycząca wykonania orzeczeń karnych będzie obejmowała:

  • dokonanie porównania obu systemów prawnych, przy uwzględnieniu ich zgodności ze standardami międzynarodowymi, ustalonymi między innymi przez Radę Europy,
  • usystematyzowanie definicji odnoszących się do systemów penitencjarnego i probacyjnego,
  • określenia roli społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sądu,
  • wymianę doświadczeń w zakresie stosowania kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności,
  • wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania służb probacyjnych w obu krajach, przy uwzględnieniu: struktury organizacyjnej kuratorskiej służby sądowej, systemu nadzoru i kontroli służb probacyjnych, zakresu zadań oraz charakterystyki obowiązków i uprawnień, w szczególności w odniesieniu do dozorów, wykonywania pracy społecznie użytecznej, a także dozoru elektronicznego, metodyki pracy, w tym rodzaju prowadzonych oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych,
  • wymianę doświadczeń w zakresie systemu penitencjarnego, poprzez analizę: struktury organizacyjnej Służby Więziennej, systemu nadzoru i kontroli Służby Więziennej, zakresu zadań Służby Więziennej oraz charakterystyki obowiązków i uprawnień Służby Więziennej, rodzajów zakładów karnych, systemu odbywania kar oraz warunków i standardów odbywania kary, szkoleń funkcjonariuszy Służby Więziennej, oddziaływań penitencjarnych,
  • określenia kierunków rozwoju sankcji karnych.

Delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Mołdawii przebywa z wizytą w Polsce w dniach 9 – 12 czerwca 2014 r. w skład delegacji poza Panem Vladimirem Grosu wchodzą, Pan Vladimir Popa – Szef Biura Probacji oraz Pani Ana Dabija – Dyrektor Departamentu Instytucji Więziennych.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych