Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

MS.jpg

Coroczna narada z prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych

2014-06-11

W dniach 9-11 czerwca 2014 r. w Popowie odbyła się coroczna narada z prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych.

W naradzie ze strony ministerstwa udział wzięli: członkowie Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, Podsekretarze Stanu - Pan Wojciech Hajduk, Pan Stanisław Chmielewski i Pan Wojciech Węgrzyn oraz Kierownictwo Departamentów: Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Budżetu i Efektywności Finansowej, Strategii i Deregulacji oraz Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka.

W naradzie po raz pierwszy uczestniczył Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan prof. dr hab. Roman Hauser.

W swoim wystąpieniu Pan profesor poruszył problemy dotyczące współpracy Krajowej Rady Sądownictwa, Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów. Zwrócił też uwagę na istotne zagadnienia związane z aktualnym stanem prawnym w zakresie osiągania statusu sędziego sądu rejonowego i propozycje zmian legislacyjnych. Istotnym elementem wystąpienia Pana Przewodniczącego było zagadnienie niezawisłości sędziowskiej rozumianej jako najistotniejszy element służby sędziowskiej.

Podsekretarz Stanu Pan Wojciech Hajduk, w swoim wystąpieniu omówił wyniki pracy sądów w świetle danych statystycznych za 2013 r.

Podsekretarz Stanu Pan Stanisław Chmielewski, wskazał zaś między innymi, że nakłady ponoszone na wymiar sprawiedliwości umożliwiają sędziom pełnienie ich służby w coraz lepszych warunkach.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych