Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Siedziba Rady Europy

Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) publikuje raport z wizyty w Polsce

2014-06-25

Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) opublikował w dniu dzisiejszym (25 czerwca) raport z wizyty w Polsce, która miała miejsce w dniach 5-17 czerwca 2013 r.

Komitet został utworzony na podstawie art. 1 Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 1987 r. Składa się on z przedstawicieli państw członkowskich Rady Europy, reprezentujących różne środowiska eksperckie. Organizuje wizytacje miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności, m.in. aresztów śledczych, zakładów karnych, posterunków policji, domów pomocy społecznej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, szpitali psychiatrycznych i aresztów w celu wydalenia. Delegacje CPT mają nieograniczony dostęp do miejsc odosobnienia i prawo do poruszania się wewnątrz nich bez ograniczeń. Rozmawiają indywidualnie z osobami pozbawionymi wolności i komunikują się swobodnie z każdym, kto może dostarczyć informacji.

Po każdej wizycie Komitet przygotowuje szczegółowy raport dotyczący danego państwa, zawierający m.in. zalecenia i uwagi w zakresie przestrzegania praw człowieka w wizytowanych jednostkach. Raport jest publikowany wraz z odpowiedzią Państwa na stronie internetowej CPT.

Podczas wizyty w Polsce delegacja Komitetu CPT skontrolowała m.in. Areszty Śledcze w Bydgoszczy, Warszawie - Grochowie i Szczecinie, Komendę Stołeczną Policji, Policyjne Izby Dziecka w Bydgoszczy i Lublinie, a także Izbę Wytrzeźwień w Warszawie.

Minister Sprawiedliwości wystąpił do Przewodniczącego CPT – zgodnie z art. 11 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu - o upublicznienie raportu wraz z odpowiedzią władz polskich. 

W opublikowanym raporcie Komitet zwraca m.in. uwagę na problem dużego zaludnienia polskich jednostek penitencjarnych, konieczność zapobiegania i należytego karania przypadków niewłaściwego traktowania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji, a także odnosi się do kwestii kontaktów osób pozbawionych wolności ze światem zewnętrznym. 

Odpowiedzi na zalecenia Komitetu zostały zawarte w stanowisku władz polskich, które zostało opublikowane wraz z raportem CPT.

Była to piąta wizyta Komitetu w Polsce.  Poprzednie wizyty odbywały się w latach 1996, 2000, 2004 oraz 2009.

lista aktualności archiwalnych