Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

P8010088.JPG

Minister Sprawiedliwości z wizytą w Estonii

2014-06-30

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki przebywał dzisiaj (30 czerwca 2014 r.) z wizytą w Estonii. Celem wizyty jest zapoznanie się z funkcjonowaniem tzw. więzień kompaktowych.

W trakcie dzisiejszej wizyty Minister Marek Biernacki zwiedził Zakład Karny Viru w Johvi.

Podstawą współpracy z Estonią są przepisy prawa Unii Europejskiej. W sprawach cywilnych, np. pomoc prawną reguluje rozporządzenie Rady(WE) nr 1393/2007 dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych.

W sprawach karnych, na przykład wydawanie osób (ENA) reguluje Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi. Pomoc prawna w zakresie spraw karnych oparta jest na Konwencji z 29 maja 2000r. ustanowiona przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej - o pomocy prawnej w sprawach karnych między Państwami Członkowskimi oraz Protokół z 16 października 2001 r.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych