Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Posiedzenie Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
Posiedzenie Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Posiedzenie Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

2014-07-01

W dniu 30 czerwca 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, któremu przewodniczył Pan Jerzy Kozdroń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W spotkaniu oprócz jej członków uczestniczyli także Wojewodowie i przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich, a także terenowych rad do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym funkcjonujących na terenie kraju.

Posiedzenie poświęcone było wzmocnieniu współpracy Rady Głównej z radami terenowymi, a także dyskusji nad możliwymi kierunkami rozwoju holistycznych i interdyscyplinarnych form instytucjonalnego i społecznego prowadzenia pracy o charakterze profilaktycznym, wychowawczo-resocjalizacyjnym oraz readaptacyjnym wobec osób skazanych i świadczenia pomocy ich rodzinom.

Podczas spotkania Pan Jerzy Kozdroń podkreślił, że priorytetowym działaniem Ministerstwa Sprawiedliwości jest takie ukierunkowanie zmian legislacyjnych Kodeksu karnego, które pozwolą na szersze niż dotąd orzekanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności, która w szczególności stosowania z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jest nadużywana.

Ponadto uczestnicy wysłuchali szeregu wykładów na temat możliwych form uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sadów, a także prezentacji tzw. „dobrych praktyk” przedstawionych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, współpracujących aktywnie z wymiarem sprawiedliwości oraz rad terenowych.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych