Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce
Grzegorz Wiaderek, przewodniczący Rady, prezes Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS i dr Adam Niedzielski, sekretarz Rady, Dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości
Podsekretarz stanu Wojciech Hajduk wręcza nominację do Rady p. Izabeli Styczyńskiej z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE
Podsekretarz stanu Wojciech Hajduk wręcza nominację do Rady p. Łukaszowi Bernatowiczowi z Business Centre Club

Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości

2014-07-02

Skrócenie czasu postępowań w sądzie, większa dostępność pomocy prawnej i interdyscyplinarne szkolenia dla sędziów. To tylko niektóre z tematów pierwszego posiedzenia Rady Społecznej ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości

1 lipca w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości, utworzonej przy Ministrze Sprawiedliwości. Posiedzenie Rady otworzył Wojciech Hajduk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który wręczył nominacje jej członkom.

- Przyjęliśmy w tym roku strategię dla przestrzeni sprawiedliwości. Rola organizacji pozarządowych jest w tym projekcie bardzo ważna, reprezentujecie Państwo spojrzenie obywatelskie, które jest dla wymiaru sprawiedliwości ważnym punktem odniesienia – powiedział Wojciech Hajduk.  

W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in. Business Centre Club, Fundacja Court Watch Polska, Centrum im. A. Smitha, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Zadaniem Rady będzie m.in. opracowywanie propozycji wdrażania projektów modernizujących wymiar sprawiedliwości, stworzenie zbioru dobrych praktyk dla przestrzeni sprawiedliwości, jak również opiniowanie projektów aktów prawnych.

- Reprezentujemy w Radzie wiele środowisk obywatelskich. Jesteśmy tu także po to, by nasze analizy konsultować z mniejszymi organizacjami pozarządowymi, tak by głos obywateli wybrzmiał jak najmocniej - zaznaczył przewodniczący Rady, Grzegorz Wiaderek, prezes Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS.

Podczas dyskusji przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawili tematy, które ich zdaniem w pierwszej kolejności powinny zostać poruszone. Wśród nich m.in.: kwestie związane z dostępem do pomocy prawnej, przewlekłością postępowań, problemy z egzekucją prawa oraz interdyscyplinarność szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Tak by sędziowie mieli jak najszerszą wiedze np. z funkcjonowania przedsiębiorstw.

- Mam nadzieję, że głos organizacji pozarządowych będzie coraz bardziej słyszalny w debacie na temat rozwoju wymiaru sprawiedliwości – podkreślił dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sekretarz Rady.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych