Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Odpowiedź na publikację prasową.

Odpowiedź na publikację prasową

2014-07-08

W odpowiedzi na opublikowany w dniu 4 lipca 2014 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej artykuł autorstwa Redaktor Małgorzaty Piaseckiej – Sobkiewicz, pt. „Dane z księgi wieczystej ważne jeden dzień”, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że tytuł publikacji zawiera nieprawdziwe informacje.

W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia, że w wyciągu księgi wieczystej, a także w każdym dokumencie mającym moc dokumentu sądowego, wydawanego przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych znajduje się informacja o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie danych z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych (cbdkw).

Zarówno odpis księgi wieczystej, jak i wyciąg oraz zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej wydawane jest w oparciu o stan danych zapisany w cbdkw. Stan ten może ulec zmianie po wydaniu powyższego dokumentu przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW). Zmiana danych w księdze wieczystej jest naturalnym procesem wynikającym z faktu, iż księgi wieczyste są modyfikowane poprzez wpisy dokonywane przez sąd w ramach postępowania wieczystoksięgowego.

Zatem, nie można twierdzić, iż dane w wyciągu aktualne są tylko w dniu udostępnienia. Ważność nie tylko wyciągu, ale także odpisu księgi wieczystej i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej są ważne bez wskazania konkretnego terminu obowiązywania dokumentu. Ważność tych dokumentów określa aktualny stan cbdkw. 

Jeżeli stan wpisów w księdze wieczystej się nie zmienił, wyciąg zachowuje swoją aktualność. Wprowadzona do systemu prawnego możliwość samodzielnego wydrukowania dokumentów wydawanych przez CIKW, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2014 r., nie zwiera żadnej zmiany w zakresie „czasu ważności” takich dokumentów.

W § 16 ust 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (publ. Dz. U. poz. 1407, zm. 2014 r. Poz. 791) zawarty jest szczegółowy katalog informacji, które muszą być ujawnione w dokumencie samodzielnie wydrukowanym w trybie art. 364 ust 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013, poz. 707 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem w samodzielnie wydrukowanym dokumencie ujawnia się klauzulę, iż dane są aktualne na dzień, godzinę, minutę i sekundę w której nastąpiło wydanie dokumentu. Nie oznacza to jednak, że dane te są ważne tylko w danej chwili. Przepisy mówią, że ujawnia się informację, w jakiej chwili dane te były pobrane z cbdkw, jako aktualne.

Każdy zapoznający się z dokumentem wydanym przez CIKW, samodzielnie wydrukowanym może precyzyjnie ustalić aktualność danych zawartych w takim wydruku. Sprawdzenie, czy treść dokumentu nie uległa zmianie od czasu wydania tego dokumentu jest  możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych