Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

"Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości - Bene Merentibus Iustitiae"

2014-07-08

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk wziął dzisiaj (8 lipca 2014 r.) udział w organizowanej przez Krajową Radę Sądownictwa uroczystości wręczenia szczególnie zasłużonym sędziom okolicznościowych medali - „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości - Bene Merentibus Iustitiae".

W uznaniu za niezłomność w dochowaniu wierności zasadzie niezawisłości sędziowskiej, postawę oraz działalność w latach 1980-1989 ubiegłego wieku, medalem zostali uhonorowani: Iwona Koper, sędzia Sądu Najwyższego, Grzegorz Kapera, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Hanna Bajer, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku, Jan Filipczyk, sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku, prof. Ryszard Juszkiewicz sędzia Sądu Rejonowego w Mławie w stanie spoczynku oraz Anna Koprowska (pośmiertnie) - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Sędziom, którzy przeszli w stan spoczynku Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła uroczyście podziękować za przykładną pracę i wyróżnić medalem: sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych w Krakowie, w Łodzi, w Poznaniu, sądów okręgowych w Olsztynie, w Gdańsku, w Katowicach, w Krakowie, w Krośnie i w Legnicy.

Medal wraz z podziękowaniami za wiele lat wzorowej służby sędziowskiej wręczył wszystkim wyróżnionym prof. Roman Hauser, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

 
Lista wyróżnionych sędziów w stanie spoczynku:
 
1.    Prof. dr hab. Walerian SANETRA
Sędzia Sądu Najwyższego
 
2.    Janina ANTOSIEWICZ
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 
3.    Halina BETTA
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

4.    Wojciech CHRÓŚCIELEWSKI
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

5.    Włodzimierz KUBIAK
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

6.    Leszek LESZCZYŃSKI
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

7.    Anna ŁUKASZEWSKA-MACIOCH
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

8.    prof. dr hab. Ryszard MIKOSZ
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

9.    Maria PIÓRKOWSKA
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

10.    Alicja PLUCIŃSKA-FILIPOWICZ
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

11.    Urszula RACZKIEWICZ
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

12.    Iwona TOMASZEWSKA
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

13.    Prof. dr hab. Janusz TRZCIŃSKI
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

14.    Józef WAKSMUNDZKI
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

15.    Jan ZAJĄC
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

16.    Piotr RUSIN
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie

17.    Ewa CHĄDZYŃSKA
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

18.    Hanna HAŃCZEWSKA-PAWŁOWSKA
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

19.    Waldemar KRYŚLAK – pośmiertnie
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

20.    Maria MICHALSKA-GOŹDŹ
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

21.    Aleksandra RUDNICKA-REUT
Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

22.    Maria BECKER-RZESZEWICZ
Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

23.    Teresa ROZMUS-BUKŁAHO
Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach

24.    Krystyna SACHERSKA – pośmiertnie
Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach

25.    Krystyna SZKLORZ
Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach

26.    Ewa MACAK
Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

27.    Aniela PAKOSIEWICZ
Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

28.    Ewa SPODAR
Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

29.    Zenona FURMANKIEWICZ
Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

30.    Grzegorz GŁADYSZ
Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

31.    Stanisława STARZYCHOWICZ
Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

32.    Leszek WILUSZ
Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

33.    Ewa SOLECKA
Sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy
 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych