Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Themis_ue

Nieformalne posiedzenie Ministrów ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Mediolan, 8-9 lipca 2014 r.)

2014-07-10

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Ministrów UE do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które odbyło się w dniach 8-9 lipca 2014 r. w Mediolanie.

Podczas posiedzenia Ministrowie debatowali m.in. na temat projektu rozporządzenia ws. ustanowienia Prokuratury Europejskiej.

Wymiana poglądów dotyczyła przede wszystkim zakresu kontroli sądowej czynności śledczych i decyzji, które będą mogły być podejmowane przez przyszły urząd.

Państwa członkowskie, w tym Polska, pozytywnie odniosły się do kluczowych rozwiązań w tym zakresie, zaproponowanych przez Komisję Europejską. Ministrowie opowiedzieli się za określeniem zasad oraz przeprowadzaniem kontroli sądowej w oparciu o krajowe systemy prawne w celu zagwarantowania praw obywateli.

Ponadto, w trakcie roboczego lunchu Ministrów, miała miejsce wymiana poglądów nt. implementacji nowych wytycznych strategicznych w obszarze wymiaru sprawiedliwości, przyjętych przez Radę Europejską na posiedzeniu w dn. 26-27 czerwca br.

Państwa członkowskie potwierdziły poparcie dla zmiany podejścia instytucji UE w ciągu najbliższych 5 lat i przeniesienia akcentu z tworzenia nowej legislacji na zapewnienie właściwego wdrożenia i stosowania dotychczasowego dorobku prawnego UE. Zwrócono również uwagę na potrzebę dalszego rozwoju szkolenia praktyków wymiaru sprawiedliwości w obszarze prawa UE.

W trakcie nieformalnego spotkania Ministrów Sprawiedliwości odbyła się także debata nad uproszczeniem przyjmowania niektórych dokumentów urzędowych (temat ten pozostaje we właściwości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Celem dyskutowanego projektu rozporządzenia jest uproszczenie formalności administracyjnych – takich jak wymóg legalizacji dokumentów czy posługiwania się ich uwierzytelnionymi tłumaczeniami – w celu ułatwienia korzystania przez obywateli UE oraz przedsiębiorców z ich praw w obrębie jednolitego rynku. Debata dotyczyła zakresu przedmiotowego rozporządzenia, a także systemu elektronicznego, który będzie mieć zastosowanie do wymiany informacji pomiędzy organami administracyjnymi państw członkowskich.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych