Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Prezentacja systemu nagrywania rozpraw sądowych w Sejmie RP
Prezentacja systemu nagrywania rozpraw sądowych w Sejmie RP

Prezentacja systemu nagrywania rozpraw sądowych w Sejmie RP

2014-07-23

Dnia 22 lipca br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się połączone posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK) oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC).

Przedmiotem posiedzenia było zaprezentowanie systemu nagrywania rozpraw sądowych (tzw. e-protokołu) za pomocą symulowanej rozprawy sądowej.

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia przez Pana prof. dr. hab. Jacka Gołaczyńskiego, Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości - Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych zagadnień związanych z protokołem elektronicznym w postępowaniu cywilnym.

Protokół elektroniczny, czyli zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego, wykorzystywany jest w sądach od 2012 r. Początkowo systemem cyfrowej rejestracji posiedzeń jawnych w sprawach cywilnych objęto sądy apelacyjne i okręgowe, teraz system stopniowo wdrażany jest w sądach rejonowych.

"Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).

Uchwalono nowelizację Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w których protokół elektroniczny będzie stosowany od listopada 2014 r. Planuje się również wprowadzenie nagrywania posiedzeń sądowych w sprawach karnych.

W rozprawie symulowanej jako aktorzy występowali pracownicy Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Po zakończeniu pokazu omówiono zasady działania systemu cyfrowej rejestracji posiedzeń sądowych.

Podczas posiedzenia zaprezentowano również Portal Informacyjny, za pomocą którego strona postępowania bądź jej pełnomocnik mogą, przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu, uzyskać zdalny dostęp do informacji o stanie sprawy i dokumentów wytworzonych przez sąd w sprawie, w tym oczywiście do protokołu elektronicznego.

Omówiono także Portal Orzeczeń Sądów powszechnych, którego ideą jest bezwnioskowe udostępnianie przez Internet każdej zainteresowanej osobie informacji publicznej w postaci zanonimizowanego orzeczenia sądowego.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych