Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Ambasadorem RFN w Polsce
Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Ambasadorem RFN w Polsce

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Ambasadorem RFN w Polsce

2014-07-23

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki spotkał się dzisiaj (23 lipca 2014 r.) z Ambasadorem RFN w Polsce Panem Rolfem Nikelem. Spotkanie odbyło się w siedzibie resortu sprawiedliwości.

- Chciałbym wyrazić zadowolenie z faktu, że dwustronne konsultacje na szczeblu eksperckim, zarówno w zakresie spraw cywilnych, jak i karnych, stały się naszą tradycją i odbywają się corocznie. Stanowią one ważne forum debaty, między innymi ze względu na intensywność obrotu prawnego pomiędzy naszymi krajami – mówił w jego trakcie Minister Marek Biernacki. Zaznaczył również, że konsultacje te są dobrą okazją do przedyskutowania istotnych – zarówno dla Polski, jak i Niemiec – kwestii o charakterze europejskim.

Współpraca prawna w sprawach cywilnych i karnych pomiędzy polskimi oraz niemieckimi organami wymiaru sprawiedliwości odbywa się na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

Zasadą współpracy są bezpośrednie kontakty organów sądowych obu państw z pominięciem organów centralnych, tj. ministerstw sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości udziela wsparcia dla tej współpracy w ramach Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach karnych m.in. poprzez podejmowanie interwencji w odniesieniu do indywidualnych spraw (np. w zakresie doręczania dokumentów bądź przeprowadzania dowodów). Ewentualne problemy w tym zakresie są ponadto na bieżąco rozwiązywane przy okazji regularnych spotkań osób wykonujących zadania tzw. punktów kontaktowych Sieci.

Zagadnienia dotyczące współpracy dwustronnej są przedmiotem regularnie odbywających się od wielu lat konsultacji prawnych pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości RP a Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości RFN, które mają miejsce na przemian w Polsce i RFN.

W toku tych konsultacji omawiane są aktualne problemy występujące we współpracy prawnej pomiędzy organami wymiaru sprawiedliwości obu państw i możliwości poprawy poziomu takiej współpracy, a także aktualne zagadnienia związane z pracami toczącymi się w ramach UE.

Podczas ubiegłorocznych konsultacji w sprawach karnych, które odbyły się w Warszawie, omawiane było zagadnienie wzajemnego przekazywania kar do wykonania.

W ramach ostatnich konsultacji dotyczących współpracy w sprawach cywilnych (Warszawa, marzec 2014 r.) omawiane były m.in. zagadnienia dochodzenia roszczeń alimentacyjnych i wykonywania orzeczeń dotyczących pieczy nad dziećmi.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

lista aktualności archiwalnych