Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Mediacje i arbitraż dla przedsiębiorców

2014-07-28

Zespół do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, działający w Ministerstwie Gospodarki przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, przygotował rekomendacje dotyczące mediacji i polubownego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami. Poprzez stronę www.konsultacje.gov.pl, zapraszamy do zgłaszania uwag i konsultacji, które potrwają do 17 sierpnia 2014 r.

Pakiet proponowanych rozwiązań ma pomóc przedsiębiorcom porozumiewać się w drodze ugody. Rekomendacje zawierają ponad 30 propozycji kompleksowych zmian prawa, w szczególności kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto obejmują zmiany ustaw o kosztach sądowych, o podatku od towarów i usług oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W zakresie działań pozalegislacyjnych, rekomendacje dotyczą m.in. kwestii edukacji oraz upowszechniania mediacji i arbitrażu w obrocie gospodarczym.

Zespół do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych opracował katalog działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych, które wpłyną na rozwój alternatywnych metod rozwiązywania sporów, szczególnie gospodarczych.

Zespół został powołany we wrześniu 2013 r. w ramach wspólnej inicjatywy Ministra Gospodarki i Ministra Sprawiedliwości. W pracach Zespołu wzięli również udział eksperci reprezentujący m.in. środowiska sędziów, radców prawnych oraz adwokatów, praktycy i teoretycy zajmujący się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych