Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Posiedzenie Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem

2014-08-07

W dniu 6 sierpnia 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna kolejne posiedzenie Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.

Podczas posiedzenia członkowie Rady zapoznali się ze szczegółową informacją Ministerstwa Sprawiedliwości na temat skierowanego do Sejmu RP projektu ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Celem projektu jest stworzenie kompleksowej regulacji w zakresie ochrony przed zagrożeniem dla zdrowia i życia w związku z udziałem w postępowaniu karnym, zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

Kolejna część posiedzenia poświęcona została pracom nad narzędziem indywidualnej oceny potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedstawiciel związku „Subvenia Victima” Tomasz Piechowiak przedstawił Radzie wyniki pilotażu kwestionariusza służącego identyfikacji potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie dotyczącym form pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe i organy państwa. Po przeprowadzeniu wszechstronnej dyskusji członkowie Rady doszli do wniosku, że tego rodzaju narzędzie jest konieczne dla zapewnienia indywidualnego podejścia do osoby pokrzywdzonego w toku postępowania karnego, tym niemniej będzie ono wymagało dalszych, pogłębionych prac.

Rada ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości jest organem doradczym i liczy 12 członków reprezentujących instytucje odpowiedzialne za kontakt i pomoc ofiarom przestępstw.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych