Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Otwarte spotkanie dotyczące mediacji.
Otwarte spotkanie dotyczące mediacji.
Otwarte spotkanie dotyczące mediacji.
Otwarte spotkanie dotyczące mediacji.

Otwarte spotkanie dotyczące mediacji

2014-08-07

Wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn oraz wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj w dniu dzisiejszym wzięli udział w otwartym spotkaniu koordynatorów ds. mediacji, mediatorów oraz przedstawicieli środowisk zainteresowanych rozwojem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Spotkanie odbyło się w siedzibie resortu sprawiedliwości. Obejmowało przedstawienie rekomendacji opracowanych przez Zespół ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów, opracowanych w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, a także prezentację nowej koncepcji ciała doradczego Ministra Sprawiedliwości w zakresie polubownego rozwiązywania sporów oraz omówienie zagadnień związanych z organizacją tegorocznego Tygodnia Mediacji, który odbędzie się w dniach 13-19.10.2014 r.

Po otwarciu spotkania przez Podsekretarza Stanu Wojciecha Węgrzyna, przedstawienia odnoszących się do działalności gospodarczej postanowień rekomendacji dokonał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj, sędzia Joanna Sauter-Kunach z Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiła natomiast zawarte w nich propozycje związane z wykonywaniem zawodu mediatora.

 Krzysztof Partyka z Ministerstwa Gospodarki poinformował zaś uczestników spotkania o założeniach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji” realizowanego przez ten resort. Nad powyższą problematyką przeprowadzono dyskusję.

Pozostałe zagadnienia objęły przedstawienie przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacji na temat projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, prezentację dotyczącą Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji przez przedstawiciela ELSA Poland oraz dyskusję nad propozycjami współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości ze środowiskami zainteresowanymi rozwojem mediacji.

Wszystkie osoby zainteresowane mediacją oraz mediatorów pragnących przyłączyć się do działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, prosimy o kontakt: mediacja@ms.gov.pl;

Ze szczegółami pracy Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów zapoznać można się pod następującymi adresami:

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych