Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Informacja

2014-08-27

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi projektowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ustawy o oświadczeniach majątkowych, informujemy, że projekt ustawy, podobnie jak obecne przepisy nie zawierają w znamionach czynu karalnego wartości przedmiotu objętego deklaracją. Te bowiem określają przepisy administracyjne. Zasada, że stosuje się ustawę korzystniejszą odnosi się natomiast do przepisu karnego.

Jeśli to jednak budzi  wątpliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości rozważy wprowadzenie przepisów przejściowych do projektu, które doprecyzują, że wejście w życie ustawy nie ma wpływu na zakres dotychczasowego obowiązku raportowania i czyny popełnione przed wejściem w życie ustawy. Jasno sformułowany przepis przejściowy ogranicza w tym zakresie zastosowanie art. 4 Kodeksu karnego.

Ostateczny kształt projektu Ustawy o oświadczeniach majątkowych jest  obecnie wypracowywany.

lista aktualności archiwalnych