Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Oświadczenie

2014-08-28

W związku z licznymi wypowiedziami medialnymi, sugerującymi związek projektowanej ustawy o oświadczeniach majątkowych ze sprawą karną prowadzoną przeciwko panu Sławomirowi Nowakowi, Ministerstwo Sprawiedliwości stanowczo oświadcza, że związek taki nie istnieje.

W projekcie tym celowo zamieszczono art. 53 o treści „Do oświadczeń majątkowych, których obowiązek złożenia powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe”.

Przepis ten miał rozstrzygać ewentualne wątpliwości dotyczące zakresu obowiązku raportowania w składanych oświadczeniach.

Przepis ten jednocześnie jest zamieszczony w ustawie nowszej, więc nie można twierdzić, że na podstawie art. 4 Kodeksu karnego ustawa nowsza przewiduje łagodniejsze zasady wobec przysporzeń. Nowa ustawa różnicuje zasady przysporzeń w zależności od momentu złożenia oświadczenia i dla „starych” oświadczeń utrzymuje w dalszym ciągu próg 10 tyś zł.

Jeśli jednak praktycy, w tym prokuratorzy, uznają, że przepis ten może zostać poprawiony ze względu na odmienną interpretację to Minister Sprawiedliwości jest w pełni otwarty na zmiany. W chwili obecnej rozważany jest przepis, zgodnie z którym przysporzenia przed wejściem w życie ustawy muszą być raportowane, jeśli przekraczają 10 tyś zł.

Projekt ustawy, będący obecnie na stosunkowo wczesnym etapie legislacyjnym, został skierowany do konsultacji do ponad 100 instytucji, w tym do organizacji społecznych zajmujących się problematyką przejrzystości władzy i przestrzeganiem praw człowieka.

Sens szerokich konsultacji społecznych polega m.in. na uzyskaniu szerokiego wachlarza opinii, na uzyskaniu szansy na wyeliminowanie nieuniknionych w trakcie przygotowania projektu błędów i nieścisłości.

Próby wiązania projektu z konkretnym, jednostkowym przypadkiem są całkowicie pozbawione podstaw, są wręcz krzywdzące dla autorów projektu.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych