Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął udział w kolejnym posiedzeniu Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.

Posiedzenie Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem

2014-09-03

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj (3 września 2014 r.) udział w kolejnym posiedzeniu Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, zajmujących się udzielaniem pomocy ofiarom przestępstw, a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Prokuratury Generalnej, Policji oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nad proponowanym kształtem kwestionariusza oceny potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, przewidzianego jako narzędzie pracy pozarządowych organizacji pomocowych. Kwestionariusz, będący częścią realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Francji projektu zmierzającego do indywidualizacji podejścia do ofiar przestępstw, ma m.in. za zadanie podniesienie standardu pracy z osobami pokrzywdzonymi przez zapewnienie wytycznych do metod postępowania i udzielania specjalistycznej pomocy. Rada planuje również opracowanie podobnego narzędzia, którym posługiwać się będą organy wymiaru sprawiedliwości.

Rada ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości została powołana w dniu 19 maja br. i jest organem doradczym. Liczy 12 członków reprezentujących instytucje odpowiedzialne za kontakt i pomoc ofiarom przestępstw.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych