Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Coroczna narada nadzorcza z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

2014-09-04

W dniach od 3 do 5 września 2014 r. w Krakowie, w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbywa się, zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, coroczna narada nadzorcza z dyrektorami wszystkich zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

W naradzie uczestniczy Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny Pani Anna Andrzejewska.

Tematem spotkania jest przede wszystkim podsumowanie efektów bieżącej działalności placówek oraz wyznaczenie, przez pryzmat skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach nieletnich, kierunków ich dalszych działań, dyskusja nad możliwościami i ograniczeniami resocjalizacji instytucjonalnej, analiza wniosków i zaleceń Krajowego Mechanizmu Prewencji działającego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz przedstawienie informacji o aktualnym stanie prac legislacyjnych nad projektem założeń ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Coroczna narada nadzorcza z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
Coroczna narada nadzorcza z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
Coroczna narada nadzorcza z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
lista aktualności archiwalnych