Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Minister Marek Biernacki na uroczystości 100-lecia więzienia w Sztumie
Minister Marek Biernacki na uroczystości 100-lecia więzienia w Sztumie
Minister Marek Biernacki na uroczystości 100-lecia więzienia w Sztumie

Minister Marek Biernacki na uroczystości 100-lecia więzienia w Sztumie

2014-09-05

„Wasza służba charakteryzuje się tym, że każdy dzień niesie ze sobą nowe wyzwania. Jest to kontakt z ludźmi. Z jednej strony z ludźmi, którzy są zagubieni, z drugiej strony z ludźmi, którzy są brutalnymi bandytami, którzy powinni być izolowani i Wy to robicie, utrzymując wszystkie standardy funkcjonowania w państwie demokratycznym” - mówił Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki podczas wczorajszej uroczystości 100-lecia więzienia w Sztumie.

W uroczystościach jubileuszu sztumskiej jednostki penitencjarnej i w uroczystym nadaniu jej sztandaru udział wziął również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń oraz płk. Jarosław Kardaś Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

W święcie sztumskich więzienników uczestniczyli także parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, sądownictwa i prokuratury, kurateli sądowej, duchowieństwa, służb mundurowych, środowiska naukowego i medycznego, szkolnictwa, placówek kulturalnych i opiekuńczych, przedsiębiorcy, liczne gremium emerytowanych funkcjonariuszy oraz delegacje zagranicznych służb penitencjarnych i dyrektorzy aresztów śledczych i zakładów karnych okręgu gdańskiego.

Po złożeniu meldunku Ministrowi Sprawiedliwości o rozpoczęciu uroczystości oraz odegraniu hymnu państwowego i przywitaniu przybyłych gości, odczytany został Akt wręczenia sztandaru Zakładowi Karnemu w Sztumie. Z rąk Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego, sztandar odebrał ppłk Jan Morozowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

- To dla mnie wielki honor być tutaj z Wami. Bardzo chciałbym Wam podziękować, że mogę uczestniczyć w dzisiejszych obchodach – dodał Minister Marek Biernacki.

Ważną częścią uroczystości była ceremonia wręczenia odznaczeń resortowych. Otrzymało je pięciu funkcjonariuszy oraz kapelan w sztumskim zakładzie karnym. Uhonorowano także st. kpr. Adama Manistę odznaką Semper Paratus (Zawsze gotów) za uratowanie życia mężczyźnie uwięzionemu w płonącym samochodzie. Złotą odznakę za zasługi w pracy penitencjarnej Minister Sprawiedliwości wręczył także Leszkowi Taborowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy w Sztumie, którego otwartość i zaangażowanie stanowić może bardzo dobry przykład owocnej współpracy samorządu lokalnego ze Służbą Więzienną.

Zakładu Karny w Sztumie jest jednostką typu zamkniętego i półotwartego. Przeznaczony jest dla skazanych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych. W zakładzie funkcjonują dwa oddziały penitencjarne, wyodrębniony oddział mieszkalny, w którym przebywają osadzeni zakwalifikowani do nauczania w szkole oraz oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych