Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Oferta refundacji studiów podyplomowych dla kadry zarządczej w sądach przy wykorzystaniu środków norweskich

2014-09-05

Ministerstwo Sprawiedliwości, Beneficjent projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”, zaprasza przedstawicieli kadry zarządczej w sądach powszechnych do zapoznania się z ofertą refundacji kosztów studiów podyplomowych.

Celem studiów jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej sądów powszechnych w zakresie zarządzania sądem jako instytucją publiczną

Oferta skierowana jest do osób, które rozpoczną studia podyplomowe zgodne z zakresem merytorycznym, określonym przez Beneficjenta, w terminie nie wcześniej niż 1 października 2014 r.

Program studiów powinien odzwierciedlać zakres zagadnień merytorycznych, niezbędnych do podnoszenia wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy na stanowiskach kierowniczych w sądach powszechnych, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania organizacją, zarządzania finansowego, zarządzania narzędziami informatycznymi, zarządzania gospodarczego, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Terminem złożenia dokumentacji niezbędnej do refundacji kosztów studiów podyplomowych jest 31 grudnia 2015 r.

Bliższych informacji udzielają pracownicy zaangażowani w realizację projektu:
1/ Dawid Pachla Główny Specjalista - tel.  22 52 12 629, e-mail: pachla@ms.gov.pl
2/ Marek Dziadosz Starszy Specjalista - tel. 22 52 12 842e-mail: dziadosz@ms.gov.pl
3/ Jakub Kornecki Kierownik Zespołu Projektowego - tel. 22 52 12 506

Szczegóły: nmf.ms.gov.pl/pl/oferta-refundacji-studiow-podyplomowych-dla-kadry-zarzadczej-w-sadach-2/

lista aktualności archiwalnych