Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

P8010088.JPG

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny na I Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

2014-09-09

„Praktyka orzecznicza sądów i rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych”, to temat przewodni odbywającego się w Zakopanem w dniach 7- 11 września 2014 r. I Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, w którym uczestniczyła Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny Anna Andrzejewska. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia swoją działalność rozpoczęło w marcu 2014 r.

I Kongres Stowarzyszenia odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego.

- „Każda inicjatywa, która wspiera sędziów rodzinnych i sądy rodzinne jest niezwykle cenna i zasługuje na wsparcie. Dlatego udział w I Kongresie Stowarzyszenia Pro Familia jest doświadczeniem zarówno cennym dla mnie, jako pełnomocnika, jak i dla środowiska sędziów rodzinnych, jako nowej platformy współpracy” – podkreśliła Anna Andrzejewska.

W dalszej części wypowiedzi zaznaczyła, że rola takich organizacji pozarządowych, jakim jest stowarzyszenie i twórcza współpraca są motorem działań dla wszystkich decydentów.

W trakcie konferencji zostały poruszone i dyskutowane kwestie związane między innymi z nowelizacją ustawy i postępowaniu w sprawach nieletnich, która obowiązuje od dnia 2 stycznia 2014 r., opiniami Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych w praktyce sądów rodzinnych oraz formułowanie tez dowodowych przez sądy rodzinne w sprawach kierowanych do biegłych, czy też współpraca sądów rodzinnych z organami systemu pieczy zastępczej.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocj
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych