Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

W trakcie wizyty podpisano Porozumienie o Współpracy między obydwoma ministerstwami.
W trakcie wizyty podpisano Porozumienie o Współpracy między obydwoma ministerstwami.
Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej Panią Wu Aiying.

Minister Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej z wizytą w Polsce

2014-09-15

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki spotkał się w dniu dzisiejszym z Ministrem Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej Panią Wu Aiying.

W trakcie wizyty podpisano Porozumienie o Współpracy między obydwoma ministerstwami.

Porozumienie nie jest wiążącą umową międzynarodową (nie zmienia obecnie obowiązujących zasad dotyczących ekstradycji lub pomocy prawnej). Stanowi wyraz woli współpracy (wymiana informacji i materiałów oraz spotkania na szczeblu roboczym) „w duchu poszanowania demokracji, praw człowieka i rządów prawa”, natomiast podejmowanie konkretnych inicjatyw współpracy ma charakter fakultatywny.

Współpraca obejmować będzie legislację, wykonywanie zawodów prawniczych, kształcenie urzędników sądowych, wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych, pomoc postpenitencjarną, podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa, organizację bezpłatnej pomocy prawnej.

W dniu dzisiejszym delegacja Chińskiej Republiki Ludowej odwiedziła Biuro Dozoru Elektronicznego oraz Areszt Śledczy Warszawa Mokotów. Trzeciego dnia wizyty (16 września 2014 r.) odwiedzi Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych